Sản Phẩm

Vòi bếp Hafele 566.03.710

Giá cũ : 9.500.000Đ
6.650.000Đ
30 %

Chậu rửa chén inox Blanco 860mm 570.27.219

Giá cũ : 5.990.000Đ
3.594.000Đ
40 %

Chậu inox Hafele 565.86.271

Giá cũ : 5.720.000Đ
4.004.000Đ
30 %

Chậu đá Hafele HS-GS5543 màu kem 570.35.430

Giá cũ : 9.790.000Đ
5.874.000Đ
40 %

Chậu đá Hafele 565.83.241

Giá cũ : 9.900.000Đ
5.940.000Đ
40 %

Tay nắm kéo cổ điển Hafele 901.02.073

Giá cũ : 8.888.000Đ
7.518.000Đ
15 %

Tay nắm kéo cổ điển Hafele 901.01.828

Giá cũ : 15.961.000Đ
13.566.850Đ
15 %

Tay nắm kéo cổ điển Hafele 901.00.011

Giá cũ : 10.758.000Đ
9.144.300Đ
15 %

Tay nắm kéo cổ điển Hafele 901.02.088

Giá cũ : 8.888.000Đ
7.551.800Đ
15 %

Tay nắm kéo cổ điển Hafele 901.01.898

Giá cũ : 26.730.000Đ
22.720.500Đ
15 %

Tay nắm kéo cổ điển Hafele 901.01.918

Giá cũ : 27.577.000Đ
23.440.450Đ
15 %

Bếp từ kết hợp điện Hafele 536.01.705 77cm

Giá cũ : 24.990.000Đ
19.992.000Đ
20 %

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường