Tủ khô

Tủ khô 600mm Hafele 549.91.173

Giá cũ : 16.225.000Đ
13.816.750Đ
14 %

Tủ khô 450mm Hafele 549.91.143

Giá cũ : 15.455.000Đ
13.136.750Đ
15 %

Tủ khô Hafele 600mm 549.63.586

Giá cũ : 43.312.500Đ
36.815.625Đ
15 %

Tủ khô 450mm Hafele 549.63.494

Giá cũ : 42.273.000Đ
35.932.050Đ
15 %

Tủ khô Hafele 600mm 549.62.906

Giá cũ : 43.081.500Đ
36.619.275Đ
15 %

Tủ khô 450mm Hafele 549.62.904

Giá cũ : 39.616.500Đ
33.674.025Đ
15 %

Tủ khô Hafele ≥338mm 545.75.951

Giá cũ : 10.923.000Đ
9.284.550Đ
15 %

Tủ khô Hafele ≥270mm 545.75.931

Giá cũ : 9.328.000Đ
7.928.800Đ
15 %

Tủ khô Hafele 600mm – Lắp trái 549.72.266

Giá cũ : 45.980.000Đ
39.083.000Đ
15 %

Tủ khô Hafele 600mm – Lắp phải 549.72.066

Giá cũ : 45.980.000Đ
39.083.000Đ
15 %

Kệ thêm Hafele 450mm 545.80.214

Giá cũ : 3.655.850Đ
3.107.464Đ
15 %

Tủ khô Hafele 450mm 545.82.584

Giá cũ : 44.770.000Đ
38.054.500Đ
15 %

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường