Đế & nắp bản lề

Đế bản lề Hafele 315.98.570

Giá cũ : 6.160Đ
5.236Đ
15 %

Bản lề lọt lòng Hafele 342.42.502

Giá cũ : 69.300Đ
58.905Đ
15 %

Bản lề trùm nửa Hafele 342.42.501

Giá cũ : 69.300Đ
58.905Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Hafele 342.42.500

Giá cũ : 57.200Đ
48.620Đ
15 %

Bản lề lọt lòng Hafele 342.80.504

Giá cũ : 46.200Đ
39.270Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Hafele 342.82.500

Giá cũ : 123.200Đ
104.720Đ
15 %

Bản lề nối góc 60° Hafele 342.87.600

Giá cũ : 157.300Đ
133.705Đ
15 %

Đến bản lề Hafele 342.22.060

Giá cũ : 29.700Đ
25.245Đ
15 %

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường