Ray trượt Hafele

Ray bánh xe mở 3/4 500mm Hafele 431.16.705

Giá cũ : 52.800Đ
44.880Đ
15 %

Ray bánh xe mở 3/4 450mm Hafele 431.16.704

Giá cũ : 50.000Đ
43.000Đ
14 %

Ray bánh xe mở 3/4 400mm Hafele 431.16.703

Giá cũ : 40.000Đ
34.000Đ
15 %

Ray bánh xe mở 3/4 350mm Hafele 431.16.702

Giá cũ : 36.000Đ
30.600Đ
15 %

Ray bi 3 tầng 500mm Hafele 494.02.145 tải 20kg

Giá cũ : 137.500Đ
116.875Đ
15 %

Ray bi 3 tầng 450mm Hafele 494.02.144 tải 20kg

Giá cũ : 127.600Đ
108.460Đ
15 %

Ray bi 3 tầng 400mm Hafele 494.02.143 tải 20kg

Giá cũ : 114.400Đ
97.240Đ
15 %

Ray bi 3 tầng 350mm Hafele 494.02.142 tải 20kg

Giá cũ : 101.200Đ
86.020Đ
15 %

Ray bi nhấn mở 500mm Hafele 494.02.085

Giá cũ : 239.800Đ
203.830Đ
15 %

Ray bi nhấn mở 450mm Hafele 494.02.084

Giá cũ : 218.900Đ
186.065Đ
15 %

Ray bi nhấn mở 400mm Hafele 494.02.083

Giá cũ : 201.300Đ
171.105Đ
15 %

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường