Máy rửa chén Hafele

Máy rửa chén độc lập Hafele 538.21.200

Giá cũ : 16.990.000Đ
12.742.500Đ
25 %

Máy rửa chén độc lập Hafele 533.23.310

Giá cũ : 24.990.000Đ
18.742.500Đ
25 %

Máy rửa chén để bàn Hafele 538.21.190

Giá cũ : 9.990.000Đ
7.492.500Đ
25 %

Máy rửa chén âm tủ Hafele 538.21.240

Giá cũ : 12.990.000Đ
9.742.500Đ
25 %

Máy rửa chén kết hợp chậu rửa Hafele 539.20.530

Giá cũ : 30.990.000Đ
23.242.500Đ
25 %

Máy rửa chén âm tủ Hafele 533.23.260

Giá cũ : 21.990.000Đ
16.492.500Đ
25 %

Máy rửa chén độc lập Hafele 533.23.200

Giá cũ : 21.990.000Đ
16.492.500Đ
25 %

Máy rửa chén âm bán phần Hafele 533.23.120

Giá cũ : 21.990.000Đ
16.492.500Đ
25 %

Máy rửa chén âm Hafele 533.23.210

Giá cũ : 21.990.000Đ
16.492.500Đ
25 %

Máy rửa chén âm tủ Hafele 533.23.275

Giá cũ : 15.990.000Đ
11.992.500Đ
25 %

Máy rửa chén để bàn Hafele 539.20.600

Giá cũ : 11.990.000Đ
8.992.500Đ
25 %

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường