Máy rửa chén Hafele

Máy rửa chén độc lập HDW-F60G 535.29.590

Giá cũ : 14.950.000Đ
11.960.000Đ
20 %

Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60EB 538.21.310

Giá cũ : 20.889.000Đ
16.711.220Đ
19 %

Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60E 538.21.200

Giá cũ : 17.690.000Đ
14.152.000Đ
20 %

Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60F 533.23.310

Giá cũ : 28.809.000Đ
23.047.200Đ
20 %

Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60C 533.23.200

Giá cũ : 25.179.000Đ
20.143.200Đ
20 %

Máy rửa chén độc lập 539.26.550

Giá cũ : 37.840.000Đ
26.488.000Đ
30 %

Máy rửa chén âm bán phần Hafele 538.21.320

Giá cũ : 20.889.000Đ
16.711.200Đ
20 %

Máy rửa chén âm bán phần Hafele 533.23.120

Giá cũ : 24.189.000Đ
19.351.200Đ
20 %

Máy rửa chén âm bán phần Hafele HDW-HI60B 533.23.210

Giá cũ : 25.179.000Đ
20.143.200Đ
20 %

Máy rửa chén âm Hafele HDW-FI60AB 538.21.330

Giá cũ : 21.989.000Đ
17.591.200Đ
20 %

Máy rửa chén âm Hafele HDW-FI60D 533.23.320

Giá cũ : 25.179.000Đ
20.143.200Đ
20 %

Máy rửa chén âm tủ Hafele HDW-I50A 538.21.240

Giá cũ : 12.990.000Đ
10.392.000Đ
20 %

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường