Phụ kiện cửa

Chặn cửa sàn- cửa đi lớn Hafele 937.56.403

Giá cũ : 319.000Đ
271.000Đ
15 %

Chốt an toàn dạng xích Hafele 911.59.019

Giá cũ : 308.000Đ
262.000Đ
14 %

Chặn cửa sàn Hafele 937.56.413

Giá cũ : 132.000Đ
112.000Đ
15 %

Chốt âm 300mm Hafele 911.81.343

Giá cũ : 308.000Đ
262.000Đ
14 %

Chốt an toàn Hafele 489.15.018

Giá cũ : 165.000Đ
140.250Đ
15 %

Chặn cửa Hafele 489.70.230

Giá cũ : 77.000Đ
65.450Đ
15 %

Chặn cửa gắn tường Hafele 489.70.205

Giá cũ : 143.000Đ
121.550Đ
15 %

Chặn cửa gắn tường Hafele 489.70.204

Giá cũ : 88.000Đ
74.800Đ
15 %

Mắt thần 35-50mm Hafele 959.03.103

Giá cũ : 226.000Đ
192.100Đ
15 %

Chốt âm 200mm Hafele 911.81.341

Giá cũ : 264.000Đ
224.000Đ
15 %

Chặn cửa Hafele 489.70.246

Giá cũ : 77.000Đ
65.450Đ
15 %

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường