Bếp từ, Bếp điện từ Hafele

Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I7520B Hafele 536.61.827

Giá cũ : 22.145.000Đ
16.608.750Đ
25 %

Bếp Từ Âm 2 Vùng Nấu HC-I3732A Hafele 536.61.736

Giá cũ : 14.950.000Đ
11.212.500Đ
25 %

Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I752B Hafele 536.61.787

Giá cũ : 24.664.000Đ
18.498.000Đ
25 %

Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-IF77D Hafele 536.61.665

Giá cũ : 31.998.000Đ
23.998.500Đ
25 %

Bếp từ 2 vùng nấu 535.02.222

Giá cũ : 19.890.000Đ
14.917.500Đ
25 %

Bếp Từ Domino HC-I302D Hafele 536.01.900

Giá cũ : 14.950.000Đ
11.212.500Đ
25 %

Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I603D Hafele 536.61.631

Giá cũ : 22.873.000Đ
17.154.750Đ
25 %

Bếp Từ 4 Vùng Nấu HC-I604D Hafele 535.02.040

Giá cũ : 26.499.000Đ
19.874.250Đ
25 %

Bếp Từ Đa Vùng Nấu HC-IF60D Hafele 536.01.911

Giá cũ : 30.019.000Đ
22.514.250Đ
25 %

Bếp Điện Từ HC-M772D Hafele 536.61.695

Giá cũ : 28.003.000Đ
21.002.250Đ
25 %

Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I772D Hafele 536.61.645

Giá cũ : 23.089.000Đ
17.316.750Đ
25 %

Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I773D Hafele 536.01.905

Giá cũ : 28.003.000Đ
21.002.250Đ
25 %

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường
zalo
facebook
facebook