Bếp từ, Bếp điện từ Hafele

Bếp từ kết hợp điện Hafele 536.01.705 77cm

Giá cũ : 24.990.000Đ
18.742.500Đ
25 %

Bếp từ 3 vùng nấu Hafele 536.61.665

Giá cũ : 22.990.000Đ
17.242.500Đ
25 %

Bếp từ kết hợp điện Hafele 536.01.815

Giá cũ : 21.990.000Đ
16.492.500Đ
25 %

Bếp từ 2 vùng nấu Hafele 536.61.645

Giá cũ : 19.990.000Đ
14.992.500Đ
25 %

Bếp từ 3 vùng nấu Hafele 536.01.905

Giá cũ : 21.990.000Đ
16.492.500Đ
25 %

Bếp điện 2 vùng nấu Hafele 80cm 536.61.670

Giá cũ : 8.990.000Đ
6.742.500Đ
25 %

Bếp từ 2 vùng nấu Hafele 536.01.900

Giá cũ : 12.990.000Đ
9.742.500Đ
25 %

Bếp điện 3 vùng nấu Hafele 536.01.901

Giá cũ : 13.990.000Đ
10.492.500Đ
25 %

Bếp từ 3 vùng nấu Hafele 536.61.631

Giá cũ : 18.990.000Đ
14.242.500Đ
25 %

Bếp từ 4 vùng nấu Hafele 535.02.040

Giá cũ : 22.990.000Đ
17.242.500Đ
25 %

Bếp từ đa vùng nấu Hafele 536.001.911

Giá cũ : 25.990.000Đ
19.492.500Đ
25 %

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường