Giải pháp cho phòng tắm kính 135°

Tay nắm Cabin kính Hafele 499.68.040

Giá cũ : 730.000Đ
620.500Đ
15 %

Bản lề cửa phòng tắm Hafele 499.05.807

Giá cũ : 950.000Đ
808.000Đ
14 %

Kẹp kính Hafele 499.05.818

Giá cũ : 297.000Đ
252.450Đ
15 %

Kẹp kính phòng tắm Hafele 499.05.817

Giá cũ : 231.000Đ
196.350Đ
15 %

Kẹp kính Cabin kính Hafele 499.05.816

Giá cũ : 231.000Đ
196.350Đ
15 %

Kẹp kính trên Hafele 489.81.021

Giá cũ : 330.000Đ
280.500Đ
15 %

Thanh treo phòng tắm kính Hafele 981.74.000

Giá cũ : 500.500Đ
425.425Đ
15 %

Thanh treo phòng tắm kính Hafele 981.74.001

Giá cũ : 740.300Đ
629.255Đ
15 %

Tay nắm kéo phòng tắm kính Hafele 903.04.153

Giá cũ : 1.144.000Đ
972.400Đ
15 %

Bản lề kính- kính 90° Hafele 981.00.533

Giá cũ : 2.013.000Đ
1.711.050Đ
15 %

Bản lề tường- kính 90° Hafele 981.00.503

Giá cũ : 1.199.000Đ
1.019.150Đ
15 %

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường