Thiết bị Hafele

Bếp từ 3 vùng nấu HC-IF77D 536.61.665

Giá cũ : 24.090.000Đ
19.272.000Đ
20 %

Bếp từ 2 vùng nấu 535.02.222

Giá cũ : 19.890.000Đ
15.912.000Đ
20 %

Bếp từ kết hợp điện Hafele 536.01.705 77cm

Giá cũ : 24.990.000Đ
19.992.000Đ
20 %

Bếp từ kết hợp điện Hafele 536.01.815

Giá cũ : 21.990.000Đ
17.592.000Đ
20 %

Bếp từ 2 vùng nấu Hafele 536.61.645

Giá cũ : 20.990.000Đ
16.792.000Đ
20 %

Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I773D 536.01.905

Giá cũ : 23.090.000Đ
18.472.000Đ
20 %

Bếp điện 2 vùng nấu Hafele 80cm 536.61.670

Giá cũ : 9.390.000Đ
7.512.000Đ
20 %

Bếp từ 2 vùng nấu Hafele 536.01.900

Giá cũ : 13.590.000Đ
10.872.000Đ
20 %

Bếp điện 3 vùng nấu Hafele HC-R603D 536.01.901

Giá cũ : 14.690.000Đ
11.752.000Đ
20 %

Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I603D 536.61.631

Giá cũ : 19.890.000Đ
15.912.000Đ
20 %

Bếp từ 4 vùng nấu Hafele 535.02.040

Giá cũ : 24.090.000Đ
19.272.000Đ
20 %

Bếp từ đa vùng nấu Hafele 536.01.911

Giá cũ : 27.290.000Đ
21.832.000Đ
20 %

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường