Kẹp kính nhà tắm

Kẹp kính trên Hafele inox bóng 120kg 981.00.657

Giá cũ : 308.000Đ
261.800Đ
15 %

Kẹp kính-kính 90 độ 981.77.961

Giá cũ : 187.000Đ
158.950Đ
15 %

Kẹp kính-kính 180 độ 981.77.957

Giá cũ : 187.000Đ
158.950Đ
15 %

Kẹp kính-kính 90° Hafele 981.00.552

Giá cũ : 380.600Đ
323.510Đ
15 %

Kẹp kính - kính 180° Hafele 981.00.582

Giá cũ : 380.600Đ
323.510Đ
15 %

Kẹp tường- kính có bas Hafele 981.00.542

Giá cũ : 287.000Đ
243.950Đ
15 %

Kẹp kính – kính 135 độ Hafele 981.00.572

Giá cũ : 346.500Đ
294.525Đ
15 %

Kẹp tường- kính Hafele 981.00.562

Giá cũ : 287.000Đ
243.950Đ
15 %

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường