Bản lề sàn

Bản lề sàn Hafele 120kg 932.79.040

Giá cũ : 1.925.000Đ
1.636.250Đ
15 %

Bản lề sàn Hafele 100kg 932.79.030

Giá cũ : 1.925.000Đ
1.636.250Đ
15 %

Bản lề sàn Hafele 120kg 932.77.020

Giá cũ : 2.160.000Đ
1.836.000Đ
15 %

Bản lề sàn 150kg Hafele 499.30.116

Giá cũ : 2.475.000Đ
2.103.750Đ
15 %

Bản lề sàn 100kg Hafele 499.30.114

Giá cũ : 2.233.000Đ
1.898.050Đ
15 %

Bản lề sàn DCL 41- EN 3 105kg Hafele 932.84.045

Giá cũ : 4.829.000Đ
4.104.650Đ
15 %

Bản lề sàn 150kg Hafele 932.84.046

Giá cũ : 4.939.000Đ
4.198.150Đ
15 %

Bản lề sàn Hafele 100kg 499.30.117

Giá cũ : 1.441.000Đ
1.224.850Đ
15 %

Bản lề sàn Hafele 150kg 932.84.026

Giá cũ : 3.366.000Đ
2.861.100Đ
15 %

Bản lề trục xoay Hafele 981.00.092

Giá cũ : 1.331.000Đ
1.131.350Đ
15 %

Bas kẹp dưới Hafele 932.84.900

Giá cũ : 187.000Đ
158.950Đ
15 %

Bas kẹp trên Hafele 932.84.901

Giá cũ : 418.000Đ
355.300Đ
15 %

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường