Chi tiết
Thông tin sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Bánh xe trượt dưới Hafele 403.50.940

Giá cũ: 821.700Đ
698.445Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ 8kg Hafele 493.05.801

Giá cũ: 3.601.000Đ
3.060.850Đ
15 %

Dẫn hướng trên Hafele 403.50.971

Giá cũ: 315.700Đ
268.345Đ
15 %

Tay nâng Hafele 493.05.357

Giá cũ: 335.500Đ
287.175Đ
14 %

Tay nâng Hafele bên trái 493.05.347

Giá cũ: 335.500Đ
285.175Đ
15 %

Tay nâng Hafele bên phải 493.05.356

Giá cũ: 335.500Đ
285.175Đ
15 %

Tay nâng Hafele bên phải 493.05.346

Giá cũ: 335.500Đ
285.175Đ
15 %

Tay nâng Hafele bên trái 493.05.355

Giá cũ: 330.000Đ
280.500Đ
15 %

Tay nâng Hafele bên trái 493.05.345

Giá cũ: 330.000Đ
280.500Đ
15 %

Tay nâng Hafele bên phải 493.05.354

Giá cũ: 330.000Đ
280.500Đ
15 %

Tay nâng Hafele bên phải 493.05.344

Giá cũ: 330.000Đ
280.500Đ
15 %

Tay nâng Hafele bên trái 493.05.353

Giá cũ: 324.500Đ
275.825Đ
15 %

Tay nâng Hafele bên trái 493.05.343

Giá cũ: 324.500Đ
275.825Đ
15 %

Tay nâng Hafele bên phải 493.05.352

Giá cũ: 324.500Đ
275.825Đ
15 %

Tay nâng Hafele bên phải 493.05.342

Giá cũ: 324.500Đ
275.825Đ
15 %

Tay nâng Hafele bên trái 493.05.351

Giá cũ: 319.000Đ
271.150Đ
15 %

Tay nâng Hafele bên trái 493.05.341

Giá cũ: 319.000Đ
271.150Đ
15 %

Tay nâng Hafele bên phải 493.05.350

Giá cũ: 319.000Đ
271.150Đ
15 %

Tay nâng Hafele bên phải 493.05.340

Giá cũ: 319.000Đ
271.150Đ
15 %

Bộ tay nâng điện 1 cánh Hafele 372.29.708

Giá cũ: 17.365.700Đ
14.760.845Đ
15 %

Bộ tay nâng điện 1 cánh Hafele 372.29.712

Giá cũ: 17.365.700Đ
14.760.845Đ
15 %

Bộ tay nâng điện 1 cánh Hafele 372.29.711

Giá cũ: 17.215.000Đ
14.632.750Đ
15 %

Bộ tay nâng điện 1 cánh Hafele 372.29.707

Giá cũ: 17.125.000Đ
14.632.750Đ
14 %

Đế nêm nhấn Hafele 356.12.726

Giá cũ: 19.100Đ
16.235Đ
15 %

Ray âm nhấn mở 500mm Hafele 433.32.065

Giá cũ: 482.900Đ
410.465Đ
15 %

Ray âm nhấn mở 450mm Hafele 433.32.064

Giá cũ: 456.500Đ
388.025Đ
15 %

Ray âm nhấn mở 400mm Hafele 433.32.063

Giá cũ: 430.100Đ
365.585Đ
15 %

Ray âm nhấn mở 350mm Hafele 433.32.062

Giá cũ: 404.800Đ
344.080Đ
15 %

Ray âm nhấn mở 300mm Hafele 433.32.061

Giá cũ: 393.800Đ
334.730Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 4.8kg 493.05.790

Giá cũ: 3.436.000Đ
2.920.600Đ
15 %

Tay nâng Hafele 373.66.612

Giá cũ: 277.200Đ
235.620Đ
15 %

Tay nâng Hafele 373.66.632

Giá cũ: 415.800Đ
353.430Đ
15 %

Ron cho kính 600, 2mm Hafele 415.13.602

Giá cũ: 343.200Đ
291.720Đ
15 %

Ray lắp con trượt Hafele 2500mm 415.12.642

Giá cũ: 811.800Đ
690.030Đ
15 %

Phụ kiện giảm chấn Hafele 401.30.400

Giá cũ: 93.500Đ
79.475Đ
15 %

Ray trượt dưới 2500mm Hafele 401.30.802

Giá cũ: 64.900Đ
55.165Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 14.6kg 493.05.805

Giá cũ: 3.705.000Đ
3.149.250Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 14.6kg 493.05.795

Giá cũ: 3.705.000Đ
3.149.250Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 9.7kg 493.05.804

Giá cũ: 3.680.000Đ
3.128.000Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 9.7kg 493.05.794

Giá cũ: 3.680.000Đ
3.128.000Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 6.7kg 493.05.803

Giá cũ: 3.650.000Đ
3.102.500Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 6.7kg 493.05.793

Giá cũ: 3.650.000Đ
3.102.500Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 4.8kg 493.05.800

Giá cũ: 3.436.000Đ
2.920.600Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 27.3kg 493.05.863

Giá cũ: 1.705.000Đ
1.449.250Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 27.3kg 493.05.853

Giá cũ: 1.705.000Đ
1.449.250Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 21.4kg 493.05.862

Giá cũ: 1.650.000Đ
1.402.500Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 21.4kg 493.05.852

Giá cũ: 1.650.000Đ
1.402.500Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 14.3kg 493.05.861

Giá cũ: 1.595.000Đ
1.355.750Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 14.3kg 493.05.851

Giá cũ: 1.595.000Đ
1.355.750Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 11kg 493.05.860

Giá cũ: 1.542.000Đ
1.310.700Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 11kg 493.05.850

Giá cũ: 1.542.000Đ
1.310.700Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 17.1kg 493.05.775

Giá cũ: 4.217.400Đ
3.584.790Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 17.1kg 493.05.765

Giá cũ: 4.217.400Đ
3.584.790Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 15.9kg 493.05.774

Giá cũ: 4.160.000Đ
3.536.000Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 15.9kg 493.05.764

Giá cũ: 4.160.000Đ
3.536.000Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 11.3kg 493.05.773

Giá cũ: 4.158.000Đ
3.534.300Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 11.3kg 493.05.763

Giá cũ: 4.158.000Đ
3.534.300Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 10kg 493.05.772

Giá cũ: 4.105.000Đ
3.489.250Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 10kg 493.05.762

Giá cũ: 4.105.000Đ
3.489.250Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 6.5kg 493.05.771

Giá cũ: 4.116.200Đ
3.498.770Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 6.5kg 493.05.761

Giá cũ: 4.116.200Đ
3.498.770Đ
15 %

Bộ tay nâng Hafele 5.9kg 493.05.770

Giá cũ: 4.051.000Đ
3.443.350Đ
15 %

Tay nâng điện Hafele 372.29.702

Giá cũ: 20.891.200Đ
17.757.520Đ
15 %

Tay nâng Hafele 5.9kg 493.05.760

Giá cũ: 4.051.000Đ
3.443.350Đ
15 %

Tay nâng điện Hafele 372.29.715

Giá cũ: 17.165.500Đ
14.590.675Đ
15 %

Khay chia cho tủ bếp Hafele 556.03.400

Giá cũ: 2.970.000Đ
2.524.500Đ
15 %

Khay chia đa năng Hafele 556.03.430

Giá cũ: 1.496.000Đ
1.271.600Đ
15 %

Khay chia đa năng Hafele 556.03.490

Giá cũ: 924.000Đ
785.400Đ
15 %

Khay chia đa năng Hafele 556.04.400

Giá cũ: 1.045.000Đ
888.250Đ
15 %

Khay chia đa năng Hafele 556.04.410

Giá cũ: 2.101.000Đ
1.785.850Đ
15 %

Khay chia đa năng Hafele 556.03.440

Giá cũ: 990.000Đ
841.500Đ
15 %

Tấm lót hộc tủ bếp Hafele 547.97.723

Giá cũ: 528.000Đ
448.800Đ
15 %

Tấm lót hộc tủ bếp Hafele 547.92.523

Giá cũ: 429.000Đ
364.650Đ
15 %

Tấm lót hộc tủ bếp Hafele 547.90.283

Giá cũ: 352.000Đ
299.200Đ
15 %

Tấm lót hộc tủ bếp Hafele 547.92.713

Giá cũ: 369.000Đ
308.550Đ
16 %

Khay đựng gia vị Hafele 550.83.000

Giá cũ: 1.650.000Đ
1.402.500Đ
15 %

Khay để dao Hafele 550.83.520

Giá cũ: 1.078.000Đ
916.300Đ
15 %

Khay chia vuông rời tay nắm Hafele 556.03.460

Giá cũ: 2.970.000Đ
2.524.500Đ
15 %

Khay chia tủ bếp Hafele 550.33.503

Giá cũ: 2.178.000Đ
1.851.300Đ
15 %

Khay để dao Flex Hafele 550.33.022

Giá cũ: 1.507.000Đ
1.280.950Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 3.8kg 493.05.802

Giá cũ: 3.450.000Đ
2.932.500Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 3.8kg 493.05.792

Giá cũ: 3.450.000Đ
2.932.500Đ
15 %

Khay chia gia vị Hafele 550.33.032

Giá cũ: 1.507.000Đ
1.280.950Đ
15 %

Khay chia màu inox Hafele 556.70.140

Giá cũ: 737.000Đ
626.450Đ
15 %

Khay chia Hafele 556.84.571

Giá cũ: 1.496.000Đ
1.271.600Đ
15 %

Khay để dao Hafele 555.24.010

Giá cũ: 968.000Đ
822.800Đ
15 %

Khay chia Hafele 555.24.507

Giá cũ: 2.838.000Đ
2.412.300Đ
15 %

Khay chia Hafele 555.24.515

Giá cũ: 1.870.000Đ
1.589.500Đ
15 %

Khay dựng đĩa Hafele 550.83.530

Giá cũ: 1.606.000Đ
1.365.100Đ
15 %

Khay chia Hafele 555.24.520

Giá cũ: 1.287.000Đ
1.093.950Đ
15 %

Khay chia Hafele 555.24.341

Giá cũ: 1.144.000Đ
972.400Đ
15 %

Khay chia vuông Hafele 556.03.470

Giá cũ: 1.221.000Đ
1.037.850Đ
15 %

Khay chia Hafele 556.03.450

Giá cũ: 4.620.000Đ
3.927.000Đ
15 %

Khay chia Hafele 555.24.504

Giá cũ: 1.661.000Đ
1.411.850Đ
15 %

Rổ kéo cho tủ 400mm Hafele 545.11.573

Giá cũ: 9.273.000Đ
9.219.100Đ
0 %

Rổ kéo cho tủ 300mm Hafele 545.53.004

Giá cũ: 6.754.000Đ
5.740.900Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh Hafele 372.29.064

Giá cũ: 2.403.000Đ
2.042.555Đ
14 %

Tay nâng bằng thép Hafele 372.74.618

Giá cũ: 1.485.000Đ
1.262.250Đ
15 %

Tay nâng bằng thép Hafele 372.94.863

Giá cũ: 1.705.000Đ
1.449.250Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 493.05.832

Giá cũ: 990.000Đ
841.500Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 493.05.822

Giá cũ: 990.000Đ
841.500Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 493.05.831

Giá cũ: 957.000Đ
813.450Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 493.05.821

Giá cũ: 957.000Đ
813.450Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 493.05.830

Giá cũ: 909.000Đ
772.650Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh tủ Hafele 493.05.820

Giá cũ: 909.000Đ
772.650Đ
15 %

Bộ tay nâng điện tủ bếp 2 cánh Hafele 372.29.705

Giá cũ: 16.459.300Đ
13.990.405Đ
15 %

Bộ tay nâng điện tủ bếp 2 cánh Hafele 372.29.704

Giá cũ: 16.459.300Đ
13.990.405Đ
15 %

Bộ tay nâng Free Swing Hafele 372.71.148

Giá cũ: 5.995.000Đ
5.095.750Đ
15 %

Tay nâng Free Flap H1.5 Hafele 372.29.332

Giá cũ: 665.500Đ
565.675Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh Hafele 372.37.134

Giá cũ: 3.680.000Đ
3.128.000Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh Hafele 372.37.132

Giá cũ: 3.504.000Đ
2.978.400Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh Hafele 372.37.133

Giá cũ: 3.504.000Đ
2.978.400Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh Hafele 372.37.130

Giá cũ: 3.337.000Đ
2.836.450Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh Hafele 372.37.131

Giá cũ: 3.337.000Đ
2.836.450Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh Hafele 372.37.128

Giá cũ: 3.601.000Đ
3.060.850Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh Hafele 372.37.129

Giá cũ: 3.601.000Đ
3.060.850Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh Hafele 372.37.126

Giá cũ: 3.436.000Đ
3.920.600Đ

Bộ tay nâng 1 cánh Hafele 372.37.127

Giá cũ: 3.436.000Đ
2.920.600Đ
15 %

Bộ tay nâng 2 cánh Hafele 372.69.076

Giá cũ: 2.640.000Đ
2.244.000Đ
15 %

Bộ tay nâng 2 cánh Hafele 372.29.077

Giá cũ: 2.403.000Đ
2.042.550Đ
15 %

Bộ tay nâng 2 cánh Hafele 372.69.073

Giá cũ: 3.190.000Đ
2.711.500Đ
15 %

Bộ tay nâng 2 cánh Hafele 372.29.072

Giá cũ: 2.900.000Đ
2.465.000Đ
15 %

Bộ tay nâng 2 cánh Hafele 372.29.071

Giá cũ: 2.800.000Đ
2.380.000Đ
15 %

Bộ tay nâng 2 cánh Hafele 372.29.069

Giá cũ: 2.700.000Đ
2.295.000Đ
15 %

Bộ tay nâng 2 cánh Hafele 372.29.068

Giá cũ: 2.640.000Đ
2.244.000Đ
15 %

Bộ tay nâng 2 cánh Hafele 372.29.064

Giá cũ: 2.403.000Đ
2.042.550Đ
15 %

Bộ tay nâng 1 cánh Hafele 372.37.136

Giá cũ: 4.884.000Đ
4.151.400Đ
15 %

Bộ tay nâng Aventos HS 372.94.626

Giá cũ: 6.985.000Đ
5.937.250Đ
15 %

Bộ tay nâng Aventos HS 372.94.617

Giá cũ: 7.045.500Đ
5.988.675Đ
15 %

Tay nâng Free Flap Hafele 372.91.352

Giá cũ: 2.750.000Đ
2.337.500Đ
15 %

Tay nâng Free Flap Hafele 372.91.344

Giá cũ: 1.028.500Đ
874.225Đ
15 %

Bộ tay nâng Aventos HK 372.94.313

Giá cũ: 3.179.000Đ
2.702.150Đ
15 %

Bộ tay nâng Aventos HK 372.94.317

Giá cũ: 3.234.000Đ
2.748.900Đ
15 %

Bộ tay nâng Aventos HK-S 372.94.320

Giá cũ: 1.155.000Đ
981.750Đ
15 %

Bộ tay nâng Aventos HK-S 372.94.323

Giá cũ: 1.210.000Đ
1.028.500Đ
15 %

Khung nhôm cửa kính Hafele 21*45mm 563.36.992

Giá cũ: 627.000Đ
532.950Đ
15 %

Khung nhôm cửa kính Hafele 21*45mm 563.36.922

Giá cũ: 605.000Đ
514.250Đ
15 %

Khung nhôm cửa kính Hafele 23*40mm563.36.372

Giá cũ: 594.000Đ
504.900Đ
15 %

Khung nhôm cửa kính Hafele 563.36.972

Giá cũ: 704.000Đ
598.400Đ
15 %

Ron nhựa Hafele 403.04.403

Giá cũ: 59.400Đ
50.490Đ
15 %

Bas nối góc Hafele 563.37.299

Giá cũ: 159.500Đ
135.575Đ
15 %

Bộ tay nâng Free Fold-s Hafele 372.29.074

Giá cũ: 3.938.000Đ
3.347.300Đ
15 %

Bộ tay nâng Aventos HF 372.94.035

Giá cũ: 3.135.000Đ
2.664.750Đ
15 %

Bộ kệ bâng hạ Imove Hafele 504.68.923

Giá cũ: 11.550.000Đ
9.817.500Đ
15 %

Bộ kệ nâng hạ Imove Hafele 504.68.915

Giá cũ: 9.251.000Đ
7.863.350Đ
15 %

Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.005

Giá cũ: 85.800Đ
72.930Đ
15 %

Đế nêm nhấn Hafele 356.12.526

Giá cũ: 19.100Đ
16.235Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Hafele 308.03.003

Giá cũ: 57.750Đ
49.088Đ
14 %

Bản lề âm 13-51mm Hafele 341.07.718

Giá cũ: 345.400Đ
293.590Đ
15 %

Đế nêm nhấn Hafele 356.04.513

Giá cũ: 33.000Đ
28.050Đ
15 %

Phụ kiện tủ giày 2 ngăn Hafele 892.14.742

Giá cũ: 253.000Đ
215.050Đ
15 %

Kệ giày 800mm Hafele 807.95.163 - màu hạt dẻ

Giá cũ: 2.893.000Đ
2.459.050Đ
15 %

Kệ giày 600mm Hafele 807.95.161- màu hạt dẻ

Giá cũ: 2.365.000Đ
2.010.250Đ
15 %

Khung rổ kéo cho tủ quần áo Hafele 805.85.765

Giá cũ: 6.039.000Đ
5.133.150Đ
15 %

Khung kéo 2 tầng Hafele 805.81.077

Giá cũ: 4.290.000Đ
3.646.500Đ
15 %

Khung kéo 3 tầng Hafele 805.81.074

Giá cũ: 5.192.000Đ
4.413.200Đ
15 %

Khung kéo 2 tầng Hafele 805.81.065

Giá cũ: 4.972.000Đ
4.226.200Đ
15 %

Khung kéo 3 tầng Hafele 805.81.066

Giá cũ: 5.478.000Đ
4.656.300Đ
15 %

Khung kéo có móc treo quần áo Hafele 807.47.020

Giá cũ: 4.004.000Đ
3.403.400Đ
15 %

Khung kéo có giá treo quần Hafele 807.45.030

Giá cũ: 2.805.000Đ
2.384.250Đ
15 %

Khung kéo có giá treo áo vest Hafele 805.79.030

Giá cũ: 10.142.000Đ
8.620.700Đ
15 %

Khay chia cho khay kéo 202mm Hafele 811.19.303

Giá cũ: 462.000Đ
392.700Đ
15 %

Kệ giày Hafele 806.22.501

Giá cũ: 24.269.300Đ
20.628.905Đ
15 %

Đế lót bàn ủi Hafele 808.90.090

Giá cũ: 1.144.000Đ
972.400Đ
15 %

Khung kéo với gương xoay Hafele 805.79.090

Giá cũ: 9.284.000Đ
7.891.400Đ
15 %

Ngăn chia gỗ sồi Hafele 805.83.370

Giá cũ: 1.408.000Đ
1.196.800Đ
15 %

Khay nhựa – rộng 480mm Hafele 805.83.484

Giá cũ: 1.529.000Đ
1.299.650Đ
15 %

Khay nhựa hẹp Hafele 807.49.390

Giá cũ: 935.000Đ
794.750Đ
15 %

Tấm lót rổ – rộng 700mm Hafele 805.83.494

Giá cũ: 418.000Đ
355.300Đ
15 %

Khung treo quần mạ Chrome 719mm Hafele 807.48.102

Giá cũ: 3.300.000Đ
2.805.000Đ
15 %

Khung treo bằng gỗ 720mm Hafele 807.49.302

Giá cũ: 3.520.000Đ
2.992.000Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.73.938

Giá cũ: 180.400Đ
153.340Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.73.935

Giá cũ: 158.400Đ
134.640Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.73.933

Giá cũ: 129.800Đ
110.330Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.73.925

Giá cũ: 100.100Đ
85.085Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 122.07.120

Giá cũ: 103.400Đ
87.890Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 122.07.121

Giá cũ: 165.000Đ
140.250Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.327

Giá cũ: 176.000Đ
149.600Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.328

Giá cũ: 176.000Đ
149.600Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.627

Giá cũ: 176.000Đ
149.600Đ
15 %

Túi đựng đồ giặt Hafele 805.82.240

Giá cũ: 1.749.000Đ
1.486.650Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 107.74.925

Giá cũ: 392.700Đ
333.795Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 107.74.924

Giá cũ: 358.600Đ
304.810Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 107.74.924

Giá cũ: 358.600Đ
304.810Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 107.74.923

Giá cũ: 300.300Đ
255.255Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 107.74.922

Giá cũ: 277.200Đ
235.620Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 107.24.904

Giá cũ: 127.600Đ
108.460Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 107.24.902

Giá cũ: 80.000Đ
68.000Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 107.24.901

Giá cũ: 75.000Đ
63.750Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 107.24.900

Giá cũ: 61.600Đ
52.360Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 100.90.938

Giá cũ: 117.700Đ
100.045Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 100.90.935

Giá cũ: 108.900Đ
92.565Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 100.90.933

Giá cũ: 102.300Đ
86.955Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 100.90.925

Giá cũ: 99.000Đ
84.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 107.55.938

Giá cũ: 225.500Đ
191.675Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 107.55.935

Giá cũ: 192.500Đ
163.625Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 107.55.933

Giá cũ: 154.000Đ
130.900Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 107.55.925

Giá cũ: 152.900Đ
129.965Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 107.24.904

Giá cũ: 127.600Đ
108.460Đ
15 %

Khay đựng đa năng Hafele 805.81.190

Giá cũ: 2.431.000Đ
2.066.350Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 155.01.107

Giá cũ: 297.000Đ
252.450Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 155.01.106

Giá cũ: 231.000Đ
196.350Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 155.01.105

Giá cũ: 168.000Đ
142.800Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 155.01.104

Giá cũ: 148.000Đ
125.800Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 155.01.103

Giá cũ: 126.000Đ
107.100Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 155.01.102

Giá cũ: 77.000Đ
65.450Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 155.01.101

Giá cũ: 66.000Đ
56.100Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 155.01.115

Giá cũ: 31.900Đ
27.115Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 155.01.113

Giá cũ: 65.000Đ
55.250Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 155.01.112

Giá cũ: 58.300Đ
49.555Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 155.01.111

Giá cũ: 25.300Đ
21.505Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.73.904

Giá cũ: 113.300Đ
96.305Đ
15 %

Khay kéo – rộng 900mm Hafele 806.24.787

Giá cũ: 3.289.000Đ
2.795.650Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.034

Giá cũ: 290.400Đ
246.840Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.033

Giá cũ: 220.000Đ
187.000Đ
15 %

Khay thêm cho gương xoay Hafele 805.79.070

Giá cũ: 1.485.000Đ
1.262.250Đ
15 %

Bản lề trục xoay Hafele 805.78.723

Giá cũ: 2.013.000Đ
1.711.050Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 155.01.492

Giá cũ: 297.000Đ
252.450Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 155.01.491

Giá cũ: 277.200Đ
235.620Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 155.01.490

Giá cũ: 103.400Đ
87.890Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.687

Giá cũ: 200.200Đ
170.170Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.686

Giá cũ: 185.900Đ
158.015Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.287

Giá cũ: 200.200Đ
170.170Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.286

Giá cũ: 185.900Đ
158.015Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.276

Giá cũ: 278.300Đ
236.555Đ
15 %

Tay nắm âm Hafele 151.22.600

Giá cũ: 550.000Đ
550.000Đ

Tay nắm tủ Hafele 151.22.400

Giá cũ: 495.000Đ
495.000Đ

Tay nắm tủ Hafele 151.74.402

Giá cũ: 264.000Đ
264.000Đ

Tay nắm tủ Hafele 151.74.002

Giá cũ: 297.000Đ
297.000Đ

Tay nắm âm Hafele 151.76.923

Giá cũ: 100.000Đ
100.000Đ

Tay nắm âm Hafele 151.76.921

Giá cũ: 101.200Đ
86.020Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 151.38.052

Giá cũ: 264.000Đ
264.000Đ

Tay nắm âm Hafele 151.38.051

Giá cũ: 187.000Đ
187.000Đ

Tay nắm âm Hafele 152.11.935

Giá cũ: 211.200Đ
179.520Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 152.11.933

Giá cũ: 171.600Đ
145.860Đ
15 %

Tay nắm âm Hafele 152.11.932

Giá cũ: 151.800Đ
129.030Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.006

Giá cũ: 267.300Đ
227.205Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.005

Giá cũ: 211.200Đ
179.520Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.905

Giá cũ: 160.600Đ
136.510Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.606

Giá cũ: 185.000Đ
157.250Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.604

Giá cũ: 115.000Đ
97.750Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.605

Giá cũ: 146.000Đ
124.100Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 2500mm 126.14.901

Giá cũ: 762.300Đ
647.955Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.35.676

Giá cũ: 302.500Đ
257.125Đ
15 %

Rổ kéo rộng 730mm Hafele 805.83.103

Giá cũ: 1.595.000Đ
1.355.750Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 151.99.902

Giá cũ: 129.000Đ
129.000Đ

Kệ giày Hafele 805.84.102

Giá cũ: 1.650.000Đ
1.402.500Đ
15 %

Khay thép mạ Epoxy Hafele 805.83.750

Giá cũ: 3.091.000Đ
2.627.350Đ
15 %

Khay thép mạ Epoxy Hafele 805.83.760

Giá cũ: 3.520.000Đ
2.992.000Đ
15 %

Khay kéo có vách ngăn Hafele 806.24.327

Giá cũ: 3.586.000Đ
3.048.100Đ
15 %

Bộ khay kéo – Cao 70mm Hafele 806.24.707

Giá cũ: 3.839.000Đ
3.263.150Đ
15 %

Kệ để giày – rộng 900mm Hafele 806.24.737

Giá cũ: 3.861.000Đ
3.281.850Đ
15 %

Móc treo quần Hafele 806.24.717

Giá cũ: 2.761.000Đ
2.346.850Đ
15 %

Túi đựng đồ giặt Hafele 806.24.774

Giá cũ: 3.289.000Đ
2.795.850Đ
14 %

Móc treo thắt lưng, 8 móc Hafele 805.68.210

Giá cũ: 616.000Đ
523.600Đ
15 %

Móc treo cà vạt, 19 móc Hafele 805.68.700

Giá cũ: 627.000Đ
532.950Đ
15 %

Kệ kéo để giày Hafele 806.24.753

Giá cũ: 440.000Đ
374.000Đ
15 %

Rổ kéo đa năng Hafele 806.24.260

Giá cũ: 506.000Đ
430.100Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.71.958

Giá cũ: 207.900Đ
176.715Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.165

Giá cũ: 266.200Đ
226.270Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.386

Giá cũ: 314.600Đ
267.410Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.426

Giá cũ: 136.000Đ
107.100Đ
21 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.425

Giá cũ: 110.000Đ
93.500Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.526

Giá cũ: 126.000Đ
107.100Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.525

Giá cũ: 110.000Đ
93.500Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.626

Giá cũ: 126.000Đ
107.100Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.625

Giá cũ: 110.000Đ
93.500Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.225

Giá cũ: 110.000Đ
93.500Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.65.466

Giá cũ: 539.000Đ
458.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.65.566

Giá cũ: 539.000Đ
458.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.65.366

Giá cũ: 539.000Đ
458.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.65.866

Giá cũ: 539.000Đ
458.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.65.066

Giá cũ: 539.000Đ
458.150Đ
15 %

Tay nắm núm Hafele 106.65.450

Giá cũ: 231.000Đ
196.350Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.286

Giá cũ: 314.600Đ
267.410Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.116

Giá cũ: 123.000Đ
104.550Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.115

Giá cũ: 99.000Đ
84.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.716

Giá cũ: 123.000Đ
104.550Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.715

Giá cũ: 99.000Đ
84.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.316

Giá cũ: 123.000Đ
104.550Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.315

Giá cũ: 99.000Đ
84.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.916

Giá cũ: 123.000Đ
104.550Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.915

Giá cũ: 99.000Đ
84.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.016

Giá cũ: 123.000Đ
104.550Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.015

Giá cũ: 99.000Đ
84.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.215

Giá cũ: 99.000Đ
84.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.65.446

Giá cũ: 429.000Đ
364.650Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.656

Giá cũ: 341.000Đ
289.850Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.256

Giá cũ: 341.000Đ
289.850Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.65.346

Giá cũ: 429.000Đ
364.650Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.216

Giá cũ: 123.200Đ
104.720Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.65.350

Giá cũ: 231.000Đ
196.350Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.65.266

Giá cũ: 539.000Đ
458.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.226

Giá cũ: 126.000Đ
107.100Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.344

Giá cũ: 254.100Đ
215.985Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.644

Giá cũ: 231.000Đ
196.300Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.643

Giá cũ: 129.000Đ
109.650Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.636

Giá cũ: 350.900Đ
298.265Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.244

Giá cũ: 254.100Đ
215.985Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.638

Giá cũ: 189.200Đ
160.820Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.238

Giá cũ: 189.200Đ
160.820Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.35.771

Giá cũ: 47.300Đ
40.205Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.35.671

Giá cũ: 47.300Đ
40.205Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.35.371

Giá cũ: 47.300Đ
40.205Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.35.271

Giá cũ: 47.300Đ
40.205Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.35.271

Giá cũ: 47.300Đ
40.205Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.667

Giá cũ: 201.300Đ
171.105Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.666

Giá cũ: 176.000Đ
149.600Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.665

Giá cũ: 146.300Đ
124.355Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.267

Giá cũ: 201.300Đ
171.105Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.266

Giá cũ: 176.000Đ
149.600Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.357

Giá cũ: 254.100Đ
215.985Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.355

Giá cũ: 212.300Đ
180.455Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.657

Giá cũ: 254.100Đ
215.985Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.655

Giá cũ: 212.300Đ
180.455Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.247

Giá cũ: 592.900Đ
503.965Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.657

Giá cũ: 592.500Đ
503.965Đ
14 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.627

Giá cũ: 568.700Đ
483.395Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.96.627

Giá cũ: 568.700Đ
483.395Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.617

Giá cũ: 568.700Đ
483.395Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.217

Giá cũ: 568.700Đ
483.395Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.236

Giá cũ: 159.500Đ
135.575Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.144

Giá cũ: 169.400Đ
143.990Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.143

Giá cũ: 137.500Đ
116.875Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.014

Giá cũ: 229.900Đ
195.415Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.214

Giá cũ: 229.900Đ
195.415Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.464

Giá cũ: 629.200Đ
534.820Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.964

Giá cũ: 629.200Đ
634.820Đ

Tay nắm tủ Hafele 106.69.607

Giá cũ: 447.700Đ
380.545Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.605

Giá cũ: 350.900Đ
298.265Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.207

Giá cũ: 447.700Đ
380.545Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.205

Giá cũ: 350.900Đ
298.265Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.667

Giá cũ: 544.500Đ
462.825Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.267

Giá cũ: 544.500Đ
462.825Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.265

Giá cũ: 146.300Đ
124.355Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.257

Giá cũ: 592.900Đ
503.965Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.35.286

Giá cũ: 451.000Đ
383.350Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.296

Giá cũ: 264.000Đ
224.400Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.227

Giá cũ: 568.700Đ
483.395Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.657

Giá cũ: 594.000Đ
504.900Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.267

Giá cũ: 182.600Đ
155.210Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.257

Giá cũ: 231.000Đ
196.350Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.268

Giá cũ: 704.000Đ
598.400Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.207

Giá cũ: 407.000Đ
345.950Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.074

Giá cũ: 330.000Đ
280.500Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.60.218

Giá cũ: 440.000Đ
374.000Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.224

Giá cũ: 196.900Đ
167.365Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.934

Giá cũ: 264.000Đ
224.400Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.74.926

Giá cũ: 429.000Đ
364.650Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.72.931

Giá cũ: 154.000Đ
130.900Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.71.938

Giá cũ: 165.000Đ
140.250Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 109.49.915

Giá cũ: 396.000Đ
336.600Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.616

Giá cũ: 215.600Đ
183.260Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.217

Giá cũ: 254.100Đ
215.985Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.216

Giá cũ: 215.600Đ
183.260Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.307

Giá cũ: 160.600Đ
136.510Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.306

Giá cũ: 137.500Đ
116.875Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.706

Giá cũ: 137.500Đ
116.875Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.265

Giá cũ: 266.200Đ
226.270Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.776

Giá cũ: 385.000Đ
327.698Đ
14 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.775

Giá cũ: 319.000Đ
271.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.176

Giá cũ: 385.000Đ
327.250Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.175

Giá cũ: 319.000Đ
271.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.195

Giá cũ: 163.000Đ
138.550Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.695

Giá cũ: 163.000Đ
138.550Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.636

Giá cũ: 189.200Đ
135.575Đ
28 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.295

Giá cũ: 163.000Đ
138.550Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.62.776

Giá cũ: 385.000Đ
327.250Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.707

Giá cũ: 160.600Đ
136.510Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.617

Giá cũ: 254.100Đ
215.985Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.679

Giá cũ: 539.000Đ
458.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.677

Giá cũ: 319.000Đ
271.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.287

Giá cũ: 181.500Đ
154.275Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 117.40.644

Giá cũ: 134.200Đ
114.070Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 101.20.005

Giá cũ: 385.000Đ
327.250Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 103.84.404

Giá cũ: 78.100Đ
66.385Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 101.69.401

Giá cũ: 80.300Đ
68.255Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 152.11.938

Giá cũ: 254.100Đ
215.985Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 151.38.053

Giá cũ: 297.000Đ
297.000Đ

Tay nắm tủ Hafele 151.09.600

Giá cũ: 96.800Đ
96.800Đ

Tay nắm tủ Hafele 126.21.902

Giá cũ: 312.000Đ
265.200Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 2500mm 126.22.909

Giá cũ: 411.400Đ
349.690Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 2500mm 126.20.905

Giá cũ: 370.000Đ
314.500Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 2500mm 126.90.907

Giá cũ: 1.848.000Đ
1.570.800Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 126.12.900

Giá cũ: 660.000Đ
561.000Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 126.36.900

Giá cũ: 726.000Đ
617.100Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 126.36.300

Giá cũ: 1.863.400Đ
1.583.890Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 110.34.227

Giá cũ: 176.000Đ
149.600Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.69.237

Giá cũ: 484.000Đ
411.400Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.217

Giá cũ: 286.000Đ
243.100Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.204

Giá cũ: 264.000Đ
224.400Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.464

Giá cũ: 572.000Đ
486.200Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.254

Giá cũ: 506.000Đ
430.100Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.61.944

Giá cũ: 154.000Đ
130.900Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.60.036

Giá cũ: 363.000Đ
308.550Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.60.044

Giá cũ: 396.000Đ
336.600Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 106.60.027

Giá cũ: 913.000Đ
776.050Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 126.37.900

Giá cũ: 491.700Đ
417.945Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 126.37.300

Giá cũ: 1.331.000Đ
1.113.503Đ
16 %

Tay nắm tủ Hafele 126.34.925

Giá cũ: 407.000Đ
345.950Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 126.35.925

Giá cũ: 418.000Đ
355.300Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 126.27.904

Giá cũ: 677.600Đ
575.960Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 126.19.900

Giá cũ: 759.000Đ
645.150Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 126.15.900

Giá cũ: 803.000Đ
682.550Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 151.76.922

Giá cũ: 123.000Đ
123.000Đ

Tay nắm tủ Hafele 151.99.901

Giá cũ: 114.000Đ
114.000Đ

Tay nắm tủ Hafele 151.99.902

Giá cũ: 129.800Đ
110.330Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 151.99.903

Giá cũ: 135.000Đ
135.000Đ

Tay nắm tủ Hafele 136.94.600

Giá cũ: 41.800Đ
35.530Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 137.60.837

Giá cũ: 167.200Đ
142.120Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 137.32.824

Giá cũ: 188.100Đ
159.885Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 137.32.833

Giá cũ: 254.100Đ
215.985Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 135.93.902

Giá cũ: 58.300Đ
58.300Đ

Tay nắm tủ Hafele 135.93.903

Giá cũ: 63.800Đ
54.230Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 135.93.904

Giá cũ: 102.300Đ
86.955Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 132.08.675

Giá cũ: 190.300Đ
161.755Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 126.22.803

Giá cũ: 1.004.300Đ
1.004.300Đ

Tay nắm tủ Hafele 151.74.402

Giá cũ: 264.000Đ
224.400Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 151.74.002

Giá cũ: 297.000Đ
297.000Đ

Tay nắm tủ Hafele 106.62.906

Giá cũ: 204.600Đ
173.910Đ
15 %

Bộ nhận tín hiệu 6 cổng 24V Hafele 833.77.785

Giá cũ: 1.683.000Đ
1.430.550Đ
15 %

Công tắc nhấn bật/ tắt Hafele 833.89.108

Giá cũ: 157.300Đ
133.705Đ
15 %

Công tắc bật/tắt Häfele 833.89.106

Giá cũ: 144.100Đ
122.485Đ
15 %

Kẹp nối cho Led dây Hafele 833.73.731

Giá cũ: 10.780Đ
9.163Đ
15 %

Đèn Loox dây 2043,3000k, 4.8W/M 5m Hafele 833.73.121

Giá cũ: 1.496.000Đ
1.271.600Đ
15 %

Đèn Loox Led 2043,4000K, 4.8W/M EM Hafele 833.73.122

Giá cũ: 1.496.000Đ
1.271.600Đ
15 %

Đèn led Hafele 6000K 24V Hafele 833.76.242

Giá cũ: 3.322.000Đ
2.823.700Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 151.22.400

Giá cũ: 495.000Đ
420.750Đ
15 %

Tay nắm tủ Hafele 132.08.635

Giá cũ: 190.300Đ
161.755Đ
15 %

Thanh nhôm gắn nổi Häfele 833.72.841

Giá cũ: 352.000Đ
299.200Đ
15 %

Nắp che Hafele 833.72.854

Giá cũ: 18.700Đ
15.895Đ
15 %

Bas treo Hafele 833.74.832

Giá cũ: 22.000Đ
18.700Đ
15 %

Nắp che dây điện – Đen Hafele 833.74.797

Giá cũ: 308.000Đ
261.800Đ
15 %

Công tác điều chỉnh Hafele 833.89.093

Giá cũ: 561.000Đ
476.850Đ
15 %

Nắp che công tắc Hafele 833.89.123

Giá cũ: 69.300Đ
58.905Đ
15 %

Bộ chia 6 đèn – 24V Hafele 833.77.722

Giá cũ: 121.000Đ
102.850Đ
15 %

Bộ chia 6 đèn – 12V Hafele 833.74.743

Giá cũ: 121.000Đ
102.850Đ
15 %

Dây nối chia 4 đèn – 24V Hafele 833.77.800

Giá cũ: 190.300Đ
161.755Đ
15 %

dây nối chia 4 đèn hệ 12v Hafele 833.74.765

Giá cũ: 190.300Đ
161.755Đ
15 %

Bộ chia biến điện Hafele 833.89.061

Giá cũ: 242.000Đ
205.700Đ
15 %

Bộ chia công tắc Hafele 833.89.064

Giá cũ: 174.900Đ
148.665Đ
15 %

Đèn Loox lắp âm/ nổi 2025 Hafele 833.71.411

Giá cũ: 2.475.000Đ
2.103.750Đ
15 %

Đèn Loox dạng vuông 2033 Hafele 833.71.418

Giá cũ: 1.650.000Đ
1.402.500Đ
15 %

Đèn Loox dạng thanh 2032 Hafele 833.71.419

Giá cũ: 2.090.000Đ
1.776.500Đ
15 %

Đèn đọc sách 2034 Hafele 833.71.423

Giá cũ: 1.529.000Đ
1.299.650Đ
15 %

Công tắc cửa Hafele 833.89.094

Giá cũ: 374.000Đ
317.900Đ
15 %

Nắp che lắp âm Tròn Hafele 833.72.145

Giá cũ: 31.900Đ
27.115Đ
15 %

Nắp che lắp nổi Tròn Hafele 833.72.143

Giá cũ: 19.800Đ
16.830Đ
15 %

Nắp che lắp âm Vuông Hafele 833.72.127

Giá cũ: 46.200Đ
39.270Đ
15 %

Nắp che lắp âm tròn Hafele 833.72.126

Giá cũ: 37.400Đ
31.790Đ
15 %

Nắp che lắp nổi Vuông Hafele 833.72.125

Giá cũ: 46.200Đ
39.270Đ
15 %

Nắp che lắp nổi Tròn Hafele 833.72.124

Giá cũ: 35.200Đ
29.920Đ
15 %

Đèn led Hafele – Lắp nổi 24V 833.77.131

Giá cũ: 869.000Đ
738.650Đ
15 %

Đèn led Hafele Lắp nổi 3000K 24V 833.77.130

Giá cũ: 869.000Đ
738.650Đ
15 %

Đèn led Hafele Lắp âm 3000K 24V 833.75.100

Giá cũ: 869.000Đ
738.650Đ
15 %

Đèn led Hafele Lắp âm 24V 833.75.101

Giá cũ: 869.000Đ
738.650Đ
15 %

Công tắc cửa Hafele 833.89.065

Giá cũ: 253.000Đ
215.050Đ
15 %

Công tắc cửa bản lề Hafele 833.89.045

Giá cũ: 99.000Đ
84.150Đ
15 %

Đế công tắc cửa Hafele 833.89.048

Giá cũ: 20.900Đ
17.765Đ
15 %

Dây nguồn cho công tắc Hafele 833.89.056

Giá cũ: 89.100Đ
75.735Đ
15 %

Nắp che Hafele 833.74.848

Giá cũ: 21.450Đ
18.232Đ
15 %

Bas đỡ Hafele 833.74.825

Giá cũ: 21.450Đ
18.232Đ
15 %

Bas treo Hafele 833.74.826

Giá cũ: 17.050Đ
14.492Đ
15 %

Nắp che khe luồn dây Hafele 833.74.822

Giá cũ: 14.300Đ
12.155Đ
15 %

Thanh nhôm gắn góc Häfele 833.74.812

Giá cũ: 418.000Đ
355.300Đ
15 %

Nắp che 2 đầu bằng nhựa Hafele 833.74.877

Giá cũ: 210.300Đ
171.105Đ
18 %

Bas treo Hafele 833.74.837

Giá cũ: 38.500Đ
32.725Đ
15 %

Nắp che tay bản lề Hafele 315.59.018

Giá cũ: 1.650Đ
1.402Đ
15 %

Bản lề lọt lòng 100° Hafele 342.15.516

Giá cũ: 32.450Đ
27.582Đ
15 %

Đế bản lề Hafele 311.98.500

Giá cũ: 3.630Đ
3.630Đ

Đế bản lề Hafele 311.51.520

Giá cũ: 1.980Đ
1.980Đ

Nêm giảm chấn Hafele 536.08.900

Giá cũ: 51.700Đ
43.945Đ
15 %

Nêm giảm chấn có đế Hafele 356.08.940

Giá cũ: 114.400Đ
97.240Đ
15 %

Nêm giảm chấn Blum 356.08.950

Giá cũ: 52.800Đ
44.880Đ
15 %

Nêm giảm chấn Hafele 356.14.500

Giá cũ: 41.800Đ
35.530Đ
15 %

Nêm giảm chấn Hafele 356.04.380

Giá cũ: 143.000Đ
121.550Đ
15 %

Nêm nhấn Hafele 356.04.780

Giá cũ: 143.000Đ
121.550Đ
15 %

Nêm giảm chấn Hafele 356.04.580

Giá cũ: 143.000Đ
121.550Đ
15 %

Đế cho nêm nhấn Hafele 356.04.712

Giá cũ: 33.000Đ
28.050Đ
15 %

Đế cho nêm nhấn Hafele 356.04.512

Giá cũ: 33.000Đ
28.050Đ
15 %

Đế cho nêm nhấn Hafele 356.04.312

Giá cũ: 33.000Đ
28.025Đ
15 %

Nêm nhấn đầu cao su Hafele 356.12.713

Giá cũ: 104.000Đ
88.400Đ
15 %

Nêm nhấn mở đầu cao su Hafele 356.12.513

Giá cũ: 104.000Đ
88.400Đ
15 %

Nêm nhấn đầu cao su Hafele 356.12.313

Giá cũ: 104.000Đ
88.400Đ
15 %

Nêm nhấn đầu nam châm Hafele 356.12.501

Giá cũ: 110.000Đ
93.500Đ
15 %

Đế cho nêm nhấn Hafele 356.12.326

Giá cũ: 19.100Đ
16.235Đ
15 %

Nêm nhấn mở đầu cao su Hafele 356.12.717

Giá cũ: 129.800Đ
110.330Đ
15 %

Nêm nhấn mở đầu cao su Hafele 356.12.517

Giá cũ: 129.800Đ
110.330Đ
15 %

Nêm nhấn mở đầu cao su Hafele 356.12.317

Giá cũ: 129.800Đ
110.330Đ
15 %

Đế cho nêm nhấn Hafele 356.12.527

Giá cũ: 21.400Đ
18.190Đ
15 %

Đế cho nêm nhấn Hafele 356.12.327

Giá cũ: 21.400Đ
18.190Đ
15 %

Bas gắn tường Hafele 290.08.920

Giá cũ: 5.940Đ
5.940Đ

Thanh đỡ bas treo Hafele 290.08.900

Giá cũ: 10.560Đ
10.560Đ

Bas treo tủ Hafele 290.00.700

Giá cũ: 30.800Đ
26.180Đ
15 %

Bas treo tủ Hafele 290.41.921

Giá cũ: 363.000Đ
308.000Đ
15 %

Bas treo tủ Hafele 290.00.740

Giá cũ: 25.300Đ
21.505Đ
15 %

Bas treo tủ Hafele 290.41.920

Giá cũ: 363.000Đ
308.000Đ
15 %

Bas treo tủ âm tường Hafele 290.41.900

Giá cũ: 45.100Đ
38.335Đ
15 %

Cặp bas treo tủ bếp Hafele 290.41.991

Giá cũ: 29.700Đ
25.245Đ
15 %

Cặp bas treo tủ bếp Hafele 290.41.990

Giá cũ: 20.900Đ
17.765Đ
15 %

Bas kẹp Hafele 637.45.906

Giá cũ: 7.590Đ
7.590Đ

Bas kẹp Hafele 637.45.915

Giá cũ: 9.900Đ
9.900Đ

Bas kết nối Hafele 637.47.412

Giá cũ: 3.520Đ
3.520Đ