Chi tiết
Thông tin sản phẩm

 

 

Bản lề Clip Top BLUMOTION 107° tính hợp chức năng giảm chấn BLUMOTION
Mở cánh tủ 107 độ
Có chức năng giảm chấn blumotion
Hoạt động em hơn bản lề 110 độSản phẩm cùng loại

Bản lề Hafele METALLA SM 95° 311.04.442

Giá cũ: 20.000Đ
17.000Đ
15 %

Bản lề Hafele METALLA SM 95° 311.04.441

Giá cũ: 20.000Đ
17.000Đ
15 %

Bản lề Hafele METALLA SM 95° 311.04.440

Giá cũ: 20.000Đ
17.000Đ
15 %

Bản lề Neo 155º 334.00.005

Giá cũ: 167.200Đ
142.120Đ
15 %

Đế bản lề mini Hafele 311.01.076

Giá cũ: 2.200Đ
1.870Đ
15 %

Bản lề lọt lòng Hafele 311.01.072

Giá cũ: 8.800Đ
7.480Đ
15 %

Bản lề trùm nửa Hafele 311.01.078

Giá cũ: 9.900Đ
8.415Đ
15 %

Bản lề âm dương 102x75x2.5mm 926.20.355

Giá cũ: 77.000Đ
65.450Đ
15 %

Bản lề âm dương 102x75x2.5mm 926.20.354

Giá cũ: 55.000Đ
46.750Đ
15 %

Bản lề lá 127x76x3mm Hafele 926.20.353

Giá cũ: 110.000Đ
93.500Đ
15 %

Bản lề lá 127x76x3mm Hafele 926.20.352

Giá cũ: 88.000Đ
74.800Đ
15 %

Bản lề lá 127x89x2.5mm Hafele 926.20.348

Giá cũ: 99.000Đ
84.150Đ
15 %

Bản lề lá 127x76x2.5mm Hafele 926.20.347

Giá cũ: 88.000Đ
74.800Đ
15 %

Bản lề lá BAUMA 926.20.346

Giá cũ: 77.000Đ
65.450Đ
15 %

Bản lề lá 127x89x2mm Hafele 926.20.345

Giá cũ: 88.000Đ
74.800Đ
15 %

Bản lề lá BAUMA 926.20.344

Giá cũ: 77.000Đ
65.450Đ
15 %

Bản lề lá BAUMA 926.20.343

Giá cũ: 66.000Đ
66.000Đ

Bản lề lá Hafele 489.04.005

Giá cũ: 176.000Đ
149.600Đ
15 %

Bản lề lá inox 201 Hafele 489.05.016

Giá cũ: 137.500Đ
116.875Đ
15 %

Bản lề lá Hafele 489.05.015

Giá cũ: 264.000Đ
224.400Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.41.288

Giá cũ: 276.000Đ
234.600Đ
15 %

Bản lề đóng mở 3 chiều Hafele 927.97.060

Giá cũ: 429.000Đ
364.650Đ
15 %

Bản lề đóng mở 2 chiều Hafele 927.97.020

Giá cũ: 281.000Đ
238.850Đ
15 %

Bản lề âm Hafele 341.07.972

Giá cũ: 561.000Đ
476.850Đ
15 %

Bản lề âm Hafele 927.32.016

Giá cũ: 1.122.000Đ
953.700Đ
15 %

Bản lề lá 4 vòng bi Hafele 926.20.053

Giá cũ: 209.000Đ
177.650Đ
15 %

Bản lề lá 4 vòng bi Hafele 926.25.208

Giá cũ: 295.900Đ
251.515Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.35.603

Giá cũ: 341.000Đ
289.850Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.20.804

Giá cũ: 116.600Đ
99.110Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.35.703

Giá cũ: 220.000Đ
187.000Đ
15 %

Bản lề đóng mở 2 chiều Hafele 927.97.030

Giá cũ: 479.600Đ
407.660Đ
15 %

Bản lề âm Hafele 927.32.006

Giá cũ: 1.122.000Đ
953.700Đ
15 %

Bản lề Hafele – loại thẳng 334.00.011

Giá cũ: 34.100Đ
27.280Đ
20 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.60.900

Giá cũ: 110.000Đ
93.500Đ
15 %

Bản lề âm 3 chiều Hafele 342.79.300

Giá cũ: 2.024.000Đ
1.720.400Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 921.17.142

Giá cũ: 90.200Đ
76.670Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.20.881

Giá cũ: 233.200Đ
198.220Đ
15 %

Bản lề cửa đi 2 vòng bi Hafele 926.25.104

Giá cũ: 150.700Đ
128.095Đ
15 %

Bản lề 4 vòng bi Hafele 926.25.505

Giá cũ: 161.700Đ
137.445Đ
15 %

Bản lề lá 2bb Hafele 489.05.024

Giá cũ: 462.000Đ
392.700Đ
15 %

Bản lề lá 2bb Hafele 489.05.023

Giá cũ: 297.000Đ
252.450Đ
15 %

Bản lề lá 2bb Hafele 489.05.022

Giá cũ: 330.000Đ
280.500Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 489.05.021

Giá cũ: 220.000Đ
187.000Đ
15 %

Bản lề lá 2bb Hafele 489.05.028

Giá cũ: 418.000Đ
355.300Đ
15 %

Bản lề lá 2bb Hafele 489.05.027

Giá cũ: 275.000Đ
233.750Đ
15 %

Bản lề lá 2bb Hafele 489.05.026

Giá cũ: 462.000Đ
392.700Đ
15 %

Bản lề lá 2bb Hafele 489.05.025

Giá cũ: 297.000Đ
252.450Đ
15 %

Bản lề 155° Blum 342.44.502

Giá cũ: 209.000Đ
177.650Đ
15 %

Đế bản lề Clip-top Blum 342.22.065

Giá cũ: 20.900Đ
17.765Đ
15 %

Đế bản lề Hafele 315.98.570

Giá cũ: 6.160Đ
5.236Đ
15 %

Bản lề không bật Hafele 315.06.350

Giá cũ: 63.800Đ
54.230Đ
15 %

Bản lề lọt lòng Hafele 342.42.502

Giá cũ: 69.300Đ
58.905Đ
15 %

Bản lề trùm nửa Hafele 342.42.501

Giá cũ: 69.300Đ
58.905Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Hafele 342.42.500

Giá cũ: 57.200Đ
48.620Đ
15 %

Bản lề lọt lòng Hafele 342.80.504

Giá cũ: 46.200Đ
39.270Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Blum 342.44.500

Giá cũ: 181.500Đ
154.275Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Hafele 342.82.500

Giá cũ: 123.200Đ
104.720Đ
15 %

Bản lề lọt lòng Blum 342.84.500

Giá cũ: 85.800Đ
72.930Đ
15 %

Bản lề nối góc 60° Hafele 342.87.600

Giá cũ: 157.300Đ
133.705Đ
15 %

Đế bản lề Hafele 342.22.060

Giá cũ: 29.700Đ
25.245Đ
15 %

Đế bản lề cho góc mù Hafele 342.20.830

Giá cũ: 24.200Đ
20.570Đ
15 %

Đế bản lề Hafele 311.98.700

Giá cũ: 3.630Đ
3.085Đ
15 %

Đế bản lề Hafele 342.21.910

Giá cũ: 5.940Đ
5.049Đ
15 %

Bản lề trùm nửa Blum 342.15.515

Giá cũ: 32.450Đ
27.582Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Blum 342.15.506

Giá cũ: 26.950Đ
22.907Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Blum 342.28.501

Giá cũ: 117.700Đ
100.045Đ
15 %

Bản lề lọt lòng Blum 342.53.602

Giá cũ: 24.200Đ
20.570Đ
15 %

Bản lề trùm nửa Blum 342.52.616

Giá cũ: 24.200Đ
20.570Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Blum 342.52.607

Giá cũ: 20.900Đ
17.765Đ
15 %

Bản lề trùm nửa Blum 342.53.601

Giá cũ: 29.700Đ
25.245Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Blum 342.53.600

Giá cũ: 29.700Đ
25.245Đ
15 %

Đế bản lề Hafele 342.41.510

Giá cũ: 7.590Đ
6.451Đ
15 %

Bản lề lọt lòng 110° Hafele 311.64.503

Giá cũ: 14.300Đ
12.155Đ
15 %

Bản lề trùm nửa 110° Hafele 311.64.502

Giá cũ: 13.200Đ
11.220Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài 110° Hafele 311.64.501

Giá cũ: 14.300Đ
12.155Đ
15 %

Đế bản lề Hafele 311.70.610

Giá cũ: 6.820Đ
5.797Đ
15 %

Bản lề lọt lòng 95° Hafele 311.81.503

Giá cũ: 26.700Đ
22.695Đ
15 %

Bản lề trùm nửa 95° Hafele 311.81.502

Giá cũ: 24.200Đ
20.570Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài 95° Hafele 311.81.500

Giá cũ: 24.200Đ
20.570Đ
15 %

Bản lề lọt lòng Hafele 165° 311.93.503

Giá cũ: 46.200Đ
39.270Đ
15 %

Bản lề trùm nửa Hafele 165° 311.93.502

Giá cũ: 46.200Đ
39.270Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Hafele 165° 311.93.500

Giá cũ: 37.400Đ
31.790Đ
15 %

Đăng ký đặt hàng

dat hang

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường