Chi tiết
Thông tin sản phẩm

Chất liệu: Đồng bóng PVD
Xuất xứ: Ý

 Sản phẩm cùng loại

Tay nắm kéo cổ điển Hafele 901.01.898

Giá cũ: 27.896.000Đ
23.711.600Đ
15 %

Khóa điện tử cửa nhôm DL6600 912.20.145

Giá cũ: 6.990.000Đ
5.592.000Đ
20 %

Tay nắm gạt Hafele 905.99.542

Giá cũ: 5.071.000Đ
4.310.350Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 905.99.541

Giá cũ: 5.071.000Đ
4.310.350Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.78.282

Giá cũ: 5.071.000Đ
4.310.350Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.99.582

Giá cũ: 4.356.000Đ
3.702.600Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.99.579

Giá cũ: 4.356.000Đ
3.702.600Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.99.576

Giá cũ: 4.356.000Đ
3.702.600Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 900.99.732

Giá cũ: 4.356.000Đ
3.702.600Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.99.570

Giá cũ: 4.356.000Đ
3.702.600Đ
15 %

Tay cầm thông minh Hafele EH6000 912.05.851

Giá cũ: 17.568.000Đ
14.054.400Đ
20 %

Khóa điện tử Hafele PP8100 912.05.695

Giá cũ: 10.568.000Đ
8.454.400Đ
20 %

Khóa điện tử Hafele PP8100 912.05.697

Giá cũ: 10.568.000Đ
8.454.400Đ
20 %

Khóa điện tử Hafele PP9000 912.05.694

Giá cũ: 16.948.060Đ
13.558.448Đ
20 %

Khóa điện tử Hafele PP9000 912.05.692

Giá cũ: 15.680.060Đ
12.544.048Đ
20 %

Khóa điện tử Hafele DL7000 912.05.497

Giá cũ: 6.680.080Đ
5.344.064Đ
20 %

Khóa điện tử Hafele Hafele El10k 912.05.314

Giá cũ: 14.368.000Đ
11.494.400Đ
20 %

Khóa điện tử Hafele Er5100 912.05.319

Giá cũ: 6.268.000Đ
5.014.400Đ
20 %

Tay cầm phụ Hafele EH6000 912.05.852

Giá cũ: 2.868.000Đ
2.294.400Đ
20 %

Tay nắm thông minh Hafele EH6000 912.05.851

Giá cũ: 17.568.000Đ
13.176.000Đ
25 %

màn hình chuông cửa Hafele SVM-770HD 959.23.097

Giá cũ: 6.768.000Đ
5.414.400Đ
20 %

Chuông cửa Camera Hafele SVD-700HD 959.23.096

Giá cũ: 2.568.000Đ
2.054.400Đ
20 %

Màn hình chuông cửa Hafele svm-770 959.23.082

Giá cũ: 5.568.000Đ
4.454.400Đ
20 %

Chuông cửa camera Hafele svd-700 959.23.085

Giá cũ: 2.268.000Đ
1.814.400Đ
20 %

Khóa điện tử Hafele El8000 912.05.359

Giá cũ: 7.268.000Đ
5.814.400Đ
20 %

Hộp đựng chìa điện tử Hafele 912.05.381

Giá cũ: 5.768.000Đ
4.614.400Đ
20 %

Tay nắm gạt Hafele 901.99.529

Giá cũ: 9.207.000Đ
7.825.950Đ
15 %

Thân khóa Hafele 489.10.560

Giá cũ: 286.000Đ
243.100Đ
15 %

Thân khóa Hafele 911.22.490

Giá cũ: 275.000Đ
233.750Đ
15 %

Thân khóa cửa trượt Hafele 911.26.413

Giá cũ: 495.000Đ
420.750Đ
15 %

Thân khóa Hafele 911.22.477

Giá cũ: 396.000Đ
336.600Đ
15 %

Ruột khóa 1 đầu vặn Hafele 916.64.035

Giá cũ: 594.000Đ
504.900Đ
15 %

Ruột khóa 1 đầu vặn Hafele 916.64.033

Giá cũ: 594.000Đ
504.900Đ
15 %

Ruột khóa 1 đầu chìa Hafele 916.63.363

Giá cũ: 539.000Đ
458.150Đ
15 %

Ruột khóa 1 đầu chìa Hafele 916.63.361

Giá cũ: 528.000Đ
448.800Đ
15 %

Ruột khóa Hafele 489.56.250

Giá cũ: 264.000Đ
224.400Đ
15 %

Ruột khóa 2 đầu chìa 71mm Hafele 916.96.015

Giá cũ: 308.000Đ
261.800Đ
15 %

Thân khóa Hafele 911.25.100

Giá cũ: 517.000Đ
439.450Đ
15 %

Thân khóa Hafele 911.02.782

Giá cũ: 319.000Đ
271.000Đ
15 %

Thân khóa Hafele 911.02.153

Giá cũ: 416.856Đ
354.328Đ
14 %

Thân khóa Hafele 911.02.154

Giá cũ: 581.845Đ
494.568Đ
15 %

Thân khóa Hafele cho phòng tắm 911.02.157

Giá cũ: 462.000Đ
392.700Đ
15 %

Thân khóa Hafele 911.02.165

Giá cũ: 416.856Đ
354.328Đ
14 %

Thân khóa Hafele đố nhỏ 911.77.260

Giá cũ: 396.000Đ
336.600Đ
15 %

Thân khóa phòng tắm Hafele 911.02.158

Giá cũ: 616.000Đ
523.600Đ
15 %

Thân khóa lưỡi gà Hafele 911.23.370

Giá cũ: 319.000Đ
271.150Đ
15 %

Ruột khóa 2 đầu chìa Hafele 61mm 916.64.280

Giá cũ: 275.000Đ
233.500Đ
15 %

Ruột khóa 2 đầu chìa Hafele 71mm 916.64.281

Giá cũ: 319.000Đ
271.000Đ
15 %

Ruột khóa 1 đầu chìa 45mm Hafele 916.96.117

Giá cũ: 220.000Đ
187.000Đ
15 %

Ruột khóa 1 đầu chìa Hafele 916.01.007

Giá cũ: 1.542.000Đ
1.310.500Đ
15 %

Ruột khóa Wc 61mm Hafele 900.99.769

Giá cũ: 1.320.000Đ
1.122.000Đ
15 %

Ruột khóa Wc 60mm Hafele 916.96.407

Giá cũ: 319.000Đ
271.150Đ
15 %

Ruột khóa Wc 65mm Hafele 916.96.456

Giá cũ: 319.000Đ
271.150Đ
15 %

Ruột khóa Wc 71mm Hafele 916.95.426

Giá cũ: 448.800Đ
381.480Đ
15 %

Chặn cửa có móc treo Hafele 937.41.108

Giá cũ: 159.500Đ
135.575Đ
15 %

Ruột khóa Wc Hafele 489.56.252

Giá cũ: 242.000Đ
205.700Đ
15 %

Ruột khóa 1 đầu chìa 40mm Hafele 916.96.107

Giá cũ: 209.000Đ
177.650Đ
15 %

Ruột khóa ban công 70mm Hafele 916.96.017

Giá cũ: 275.000Đ
233.500Đ
15 %

Chốt âm Hafele 300mm 911.62.183

Giá cũ: 182.600Đ
155.210Đ
15 %

Ruột khóa 2 đầu chìa 63mm Hafele 916.00.007

Giá cũ: 561.000Đ
476.850Đ
15 %

Ruột khóa 2 đầu chìa 71mm Hafele 916.00.013

Giá cũ: 627.000Đ
532.950Đ
15 %

Ruột khóa 2 đầu chìa 65mm hafele 916.96.601

Giá cũ: 264.000Đ
224.400Đ
15 %

Ruột khóa 2 đầu chìa 60mm Hafele 916.96.007

Giá cũ: 264.000Đ
224.400Đ
15 %

Ruột khóa 2 đầu chìa 65mm Hafele 916.95.116

Giá cũ: 264.000Đ
224.400Đ
15 %

Chốt an toàn dạng xích Hafele 911.59.019

Giá cũ: 319.000Đ
271.150Đ
15 %

Chốt an toàn dạng xích 911.60.000

Giá cũ: 276.100Đ
234.685Đ
15 %

Mắt thần Chrome bóng 959.00.094

Giá cũ: 165.000Đ
140.250Đ
15 %

Chặn cửa sàn Hafele 937.56.413

Giá cũ: 143.000Đ
121.550Đ
15 %

Chốt an toàn dạng xích 911.59.425

Giá cũ: 286.000Đ
243.100Đ
15 %

Mắt thần đồng bóng 959.00.091

Giá cũ: 176.000Đ
149.600Đ
15 %

Chốt âm 300mm Hafele 911.81.343

Giá cũ: 308.000Đ
261.800Đ
15 %

Chốt an toàn Hafele 489.15.018

Giá cũ: 165.000Đ
140.250Đ
15 %

Chặn cửa Hafele 489.70.230

Giá cũ: 77.000Đ
65.450Đ
15 %

Chặn cửa gắn tường Hafele 489.70.205

Giá cũ: 143.000Đ
121.550Đ
15 %

Chặn cửa gắn tường Hafele 489.70.204

Giá cũ: 88.000Đ
74.800Đ
15 %

Mắt thần 35-50mm Hafele 959.03.103

Giá cũ: 226.000Đ
192.100Đ
15 %

Mắt thần 959.00.150 màu đen

Giá cũ: 176.000Đ
149.600Đ
15 %

Chốt âm đen 981.00.543

Giá cũ: 583.000Đ
495.550Đ
15 %

Chốt âm 200mm Hafele 911.81.341

Giá cũ: 264.000Đ
224.000Đ
15 %

Chặn cửa Hafele 489.70.246

Giá cũ: 77.000Đ
65.450Đ
15 %

Chốt âm Hafele 200mm 911.62.182

Giá cũ: 176.000Đ
149.500Đ
15 %

Chốt âm Hafele 400mm 911.62.184

Giá cũ: 345.000Đ
293.000Đ
15 %

Mắt thần Hafele 35-55mm 959.03.052

Giá cũ: 222.200Đ
188.870Đ
15 %

Chặn cửa có móc treo Hafele 938.10.400

Giá cũ: 100.100Đ
85.085Đ
15 %

Mắt thần Hafele 55-80mm 959.03.062

Giá cũ: 242.000Đ
205.700Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 900.99.127

Giá cũ: 13.662.000Đ
11.612.700Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 900.99.126

Giá cũ: 10.032.000Đ
8.527.200Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 900.99.734

Giá cũ: 4.829.000Đ
4.104.650Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 905.99.543

Giá cũ: 6.523.000Đ
5.544.550Đ
15 %

Tay nắm Cabin kính Hafele 499.68.040

Giá cũ: 814.000Đ
691.900Đ
15 %

Bản lề cửa phòng tắm Hafele 499.05.807

Giá cũ: 946.000Đ
804.100Đ
15 %

Kẹp kính Hafele 499.05.818

Giá cũ: 297.000Đ
252.450Đ
15 %

Kẹp kính phòng tắm Hafele 499.05.817

Giá cũ: 231.000Đ
196.350Đ
15 %

Kẹp kính Cabin kính Hafele 499.05.816

Giá cũ: 187.000Đ
158.950Đ
15 %

Kẹp kính trên Hafele 489.81.021

Giá cũ: 330.000Đ
280.500Đ
15 %

Thanh treo phòng tắm kính Hafele 981.74.000

Giá cũ: 517.000Đ
439.450Đ
15 %

Thanh treo phòng tắm kính Hafele 981.74.001

Giá cũ: 770.000Đ
654.500Đ
15 %

Tay nắm kéo phòng tắm kính Hafele 903.04.153

Giá cũ: 1.144.000Đ
972.400Đ
15 %

Bản lề kính- kính 90° Hafele 981.00.533

Giá cũ: 2.013.000Đ
1.711.050Đ
15 %

Bản lề tường- kính 90° Hafele 981.00.503

Giá cũ: 1.199.000Đ
1.019.150Đ
15 %

Kẹp tường- kính có bas Hafele 981.00.543

Giá cũ: 385.000Đ
327.250Đ
15 %

Bản lề kính- kính 135° Hafele 981.00.523

Giá cũ: 2.013.000Đ
1.711.050Đ
15 %

Kẹp kính- kính 180° Hafele 981.00.583

Giá cũ: 462.000Đ
392.700Đ
15 %

Bas giữ thanh treo gắn kính Hafele 981.52.793

Giá cũ: 385.000Đ
327.250Đ
15 %

Kẹp tường- kính Hafele 981.00.563

Giá cũ: 385.000Đ
327.250Đ
15 %

Kẹp kính- kính 90° Hafele 981.00.553

Giá cũ: 506.000Đ
430.100Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.78.163

Giá cũ: 1.749.000Đ
1.487.000Đ
14 %

Tay nắm gạt Hafele 901.99.940

Giá cũ: 5.555.000Đ
4.721.750Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.99.368

Giá cũ: 704.000Đ
598.400Đ
15 %

Tay nắm gạt cửa phòng 903.98.135

Giá cũ: 880.000Đ
847.000Đ
3 %

Tay nắm cửa phòng Hafele 903.99.329

Giá cũ: 1.155.000Đ
981.750Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.057

Giá cũ: 3.003.000Đ
2.552.550Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.063

Giá cũ: 4.752.000Đ
4.039.000Đ
15 %

Ruột khóa BAUMA 916.87.827

Giá cũ: 154.000Đ
130.900Đ
15 %

Ruột khóa BAUMA 916.87.826

Giá cũ: 165.000Đ
140.250Đ
15 %

Ruột khóa BAUMA 916.87.825

Giá cũ: 165.000Đ
140.250Đ
15 %

Ruột khóa BAUMA 916.87.824

Giá cũ: 155.000Đ
131.750Đ
15 %

Ruột khóa BAUMA 916.87.823

Giá cũ: 198.000Đ
168.300Đ
15 %

Ruột khóa BAUMA 916.87.822

Giá cũ: 165.000Đ
140.250Đ
15 %

Thân khóa BAUMA H8545 911.25.565

Giá cũ: 264.000Đ
224.400Đ
15 %

Thân khóa BAUMA H8545 911.25.564

Giá cũ: 220.000Đ
187.000Đ
15 %

Thân khóa BAUMA H5845 911.25.561

Giá cũ: 121.000Đ
102.850Đ
15 %

Tay khóa cửa BAUMA BM066 905.99.089

Giá cũ: 275.000Đ
275.000Đ

Tay khóa cửa BAUMA BM055-58 905.99.088

Giá cũ: 374.000Đ
374.000Đ

Tay khóa cửa BAUMA BM055-85 905.99.087

Giá cũ: 418.000Đ
418.000Đ

Tay khóa cửa BAUMA BM055 905.99.086

Giá cũ: 275.000Đ
275.000Đ

Tay nắm gạt Hafele 901.79.071

Giá cũ: 4.598.000Đ
3.908.000Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.080

Giá cũ: 3.509.000Đ
2.982.650Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.104

Giá cũ: 2.934.800Đ
2.494.580Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.98.469

Giá cũ: 1.331.000Đ
1.131.350Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.107

Giá cũ: 3.391.740Đ
2.882.979Đ
15 %

Tay nắm cửa chính đế dài Hafele 316 903.78.588

Giá cũ: 1.628.000Đ
1.383.000Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.98.462

Giá cũ: 1.584.000Đ
1.346.400Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.98.473

Giá cũ: 1.298.000Đ
1.103.300Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.99.303

Giá cũ: 748.000Đ
635.800Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.98.464

Giá cũ: 1.452.000Đ
1.234.200Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.98.463

Giá cũ: 1.210.000Đ
1.028.500Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.99.302

Giá cũ: 1.210.000Đ
1.028.500Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.98.467

Giá cũ: 1.386.000Đ
1.178.000Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.084

Giá cũ: 3.850.000Đ
3.272.500Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.99.927

Giá cũ: 4.202.000Đ
3.571.700Đ
15 %

Bộ khóa tay nắm cửa toilet 489.10.175

Giá cũ: 310.200Đ
263.670Đ
15 %

Bộ khóa tay nắm cửa toilet 489.10.174

Giá cũ: 323.400Đ
274.890Đ
15 %

Bộ khóa tay nắm cửa toilet 489.10.191

Giá cũ: 310.200Đ
263.670Đ
15 %

Bộ khóa tay nắm cửa toilet 489.10.190

Giá cũ: 323.400Đ
274.890Đ
15 %

Tay nắm cửa phòng vệ sinh Hafele 903.99.986

Giá cũ: 902.000Đ
766.700Đ
15 %

Tay nắm cửa phòng vệ sinh Hafele 903.99.978

Giá cũ: 847.000Đ
719.950Đ
15 %

Tay nắm cửa phòng vệ sinh Hafele 903.98.142

Giá cũ: 825.000Đ
701.250Đ
15 %

Tay nắm gạt wc Hafele 901.99.593

Giá cũ: 4.356.000Đ
3.702.600Đ
15 %

DIY Tay nắm âm 150x51 489.72.137

Giá cũ: 143.000Đ
121.550Đ
15 %

DIY Tay nắm âm 150x51 489.72.146

Giá cũ: 143.000Đ
121.550Đ
15 %

DIY Tay nắm âm 150x51 489.72.142

Giá cũ: 143.000Đ
121.550Đ
15 %

DIY Tay nắm âm 150x51 489.72.132

Giá cũ: 99.000Đ
84.150Đ
15 %

DIY Tay nắm âm 125x51 489.72.136

Giá cũ: 121.000Đ
102.850Đ
15 %

DIY Tay nắm âm 125x51 489.72.145

Giá cũ: 121.000Đ
102.850Đ
15 %

DIY Tay nắm âm 125x51 489.72.141

Giá cũ: 121.000Đ
102.850Đ
15 %

DIY Tay nắm âm 125x51 489.72.131

Giá cũ: 88.000Đ
74.800Đ
15 %

Tay nắm cửa phòng vệ sinh Hafele 903.99.992

Giá cũ: 968.000Đ
822.800Đ
15 %

Tay nắm cửa phòng vệ sinh Hafele 903.99.965

Giá cũ: 1.309.000Đ
1.112.650Đ
15 %

Tay nắm Wc Hafele 901.98.038

Giá cũ: 3.916.000Đ
3.328.600Đ
15 %

Tay nắm Wc Hafele 901.98.054

Giá cũ: 5.101.000Đ
4.335.850Đ
15 %

Tay nắm Wc Hafele 901.98.042

Giá cũ: 5.269.000Đ
4.478.650Đ
15 %

Tay nắm Wc Hafele 901.79.106

Giá cũ: 3.714.700Đ
3.157.495Đ
15 %

Tay nắm cửa phòng vệ sinh Hafele 903.99.968

Giá cũ: 1.044.000Đ
887.000Đ
15 %

Tay nắm Wc Hafele 901.76.621

Giá cũ: 2.090.000Đ
1.776.500Đ
15 %

Tay nắm cửa phòng vệ sinh Hafele 903.99.573

Giá cũ: 1.045.000Đ
888.250Đ
15 %

Bas chốt ngang Hafele 911.56.024

Giá cũ: 242.000Đ
205.700Đ
15 %

Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.078

Giá cũ: 2.431.000Đ
2.066.350Đ
15 %

Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.623

Giá cũ: 1.991.000Đ
1.692.350Đ
15 %

Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.653

Giá cũ: 1.705.000Đ
1.449.250Đ
15 %

Ruột khóa thoát hiểm Hafele 911.56.046

Giá cũ: 770.000Đ
655.000Đ
14 %

Khóa tay nắm tròn Hafele 911.83.923

Giá cũ: 187.000Đ
158.950Đ
15 %

Khóa tay nắm tròn Hafele 911.83.922

Giá cũ: 209.000Đ
209.000Đ

Khóa tay nắm tròn Hafele 911.83.921

Giá cũ: 165.000Đ
140.250Đ
15 %

Khóa tay nắm tròn Hafele 911.83.920

Giá cũ: 187.000Đ
158.950Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 911.78.920

Giá cũ: 561.000Đ
476.850Đ
15 %

Khóa tay nắm tròn Hafele 911.64.399

Giá cũ: 688.000Đ
584.800Đ
15 %

Khóa tay nắm tròn cho cửa kho 911.64.270

Giá cũ: 506.000Đ
430.100Đ
15 %

Khóa tay nắm tròn Wc Hafele 911.64.258

Giá cũ: 448.954Đ
381.611Đ
14 %

Khóa tay nắm tròn Hafele 911.64.266

Giá cũ: 459.558Đ
390.624Đ
15 %

Khóa cóc đen hafele 911.64.384

Giá cũ: 682.000Đ
579.700Đ
15 %

Khóa cóc đen hafele 911.64.383

Giá cũ: 605.000Đ
514.250Đ
15 %

Khóa cóc hai đầu chìa Hafele 911.64.278

Giá cũ: 649.000Đ
551.650Đ
15 %

Tay nắm cửa chính đế dài mở phải 903.99.320

Giá cũ: 1.386.000Đ
1.178.100Đ
15 %

Tay nắm gạt có nắp che Hafele 903.91.454

Giá cũ: 418.000Đ
355.300Đ
15 %

Khóa cóc 911.64.229

Giá cũ: 286.000Đ
243.100Đ
15 %

Khóa tay nắm tròn WC 911.64.246

Giá cũ: 448.954Đ
381.611Đ
14 %

Khóa tay nắm trong WC 911.64.684

Giá cũ: 275.000Đ
233.750Đ
15 %

Khóa tay nắm tròn cửa chính 911.64.680

Giá cũ: 297.000Đ
252.450Đ
15 %

Khóa tay nắm gạt cửa phòng 499.63.995

Giá cũ: 583.000Đ
495.550Đ
15 %

Khóa tay nắm gạt WC 499.63.996

Giá cũ: 550.000Đ
467.500Đ
15 %

Khóa tay nắm gạt Wc Hafele 911.63.226

Giá cũ: 605.000Đ
514.250Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.20.063

Giá cũ: 154.000Đ
130.900Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.20.880

Giá cũ: 233.200Đ
198.220Đ
15 %

Bản lề lá 4 vòng bi Hafele 926.25.503

Giá cũ: 161.700Đ
137.445Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.25.103

Giá cũ: 150.700Đ
128.095Đ
15 %

Tay nắm gạt nắp chụp Hafele 499.62.216

Giá cũ: 517.000Đ
439.450Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 499.62.672

Giá cũ: 308.000Đ
261.800Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.92.596

Giá cũ: 352.000Đ
299.000Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.20.110

Giá cũ: 132.000Đ
112.200Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.873

Giá cũ: 4.411.000Đ
3.749.000Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.731

Giá cũ: 5.951.000Đ
5.058.350Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.872

Giá cũ: 5.951.000Đ
5.058.000Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.870

Giá cũ: 5.951.000Đ
5.058.000Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.92.408

Giá cũ: 385.000Đ
327.250Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.92.586

Giá cũ: 374.000Đ
317.500Đ
15 %

Tay nắm gạt nắp chụp vuông Hafele 901.79.874

Giá cũ: 1.650.000Đ
1.402.500Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.706

Giá cũ: 3.333.000Đ
2.833.000Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.78.153

Giá cũ: 5.236.000Đ
4.450.600Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.710

Giá cũ: 2.970.000Đ
2.524.500Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.78.164

Giá cũ: 1.067.000Đ
906.950Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.78.285

Giá cũ: 8.602.000Đ
7.311.700Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.78.283

Giá cũ: 3.300.000Đ
2.805.000Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.92.656

Giá cũ: 759.000Đ
645.150Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.98.810

Giá cũ: 4.059.000Đ
3.450.000Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.78.294

Giá cũ: 4.829.000Đ
4.104.650Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.99.991

Giá cũ: 913.000Đ
776.050Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.99.032

Giá cũ: 1.001.000Đ
850.850Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.98.141

Giá cũ: 682.000Đ
579.700Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.99.977

Giá cũ: 737.000Đ
626.450Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.99.572

Giá cũ: 902.000Đ
766.700Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.99.427

Giá cũ: 1.210.000Đ
1.028.500Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.92.686

Giá cũ: 891.000Đ
757.350Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 902.92.926

Giá cũ: 924.000Đ
785.400Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.99.033

Giá cũ: 1.001.000Đ
850.850Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.92.646

Giá cũ: 550.000Đ
467.500Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.78.162

Giá cũ: 561.000Đ
476.850Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.92.696

Giá cũ: 814.000Đ
691.900Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.92.556

Giá cũ: 396.000Đ
336.600Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.76.620

Giá cũ: 1.650.000Đ
1.402.500Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.78.292

Giá cũ: 4.268.000Đ
3.628.000Đ
14 %

Tay nắm gạt Hafele 901.78.284

Giá cũ: 7.887.000Đ
6.703.950Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.734

Giá cũ: 3.652.000Đ
3.104.200Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.99.598

Giá cũ: 3.806.000Đ
3.235.100Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.733

Giá cũ: 4.059.000Đ
3.450.150Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 903.92.716

Giá cũ: 935.000Đ
794.750Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.722

Giá cũ: 4.411.000Đ
3.749.000Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.99.553

Giá cũ: 3.850.000Đ
3.272.500Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 901.79.718

Giá cũ: 1.584.000Đ
1.346.400Đ
15 %

Tay nắm gạt nắp chụp tròn 901.79.869

Giá cũ: 4.413.999Đ
3.751.500Đ
15 %

Tay nắm gạt nắp chụp vuông Hafele 901.79.714

Giá cũ: 1.342.000Đ
1.140.700Đ
15 %

Tay nắm gạt nắp chụp tròn Hafele 901.99.926

Giá cũ: 3.520.000Đ
2.992.000Đ
15 %

Bộ khóa cửa Hafele 499.63.972

Giá cũ: 539.000Đ
458.150Đ
15 %

Bộ khóa cửa Hafele 499.63.970

Giá cũ: 517.000Đ
439.450Đ
15 %

Bộ khóa cửa Toilet Hafele 499.63.973

Giá cũ: 517.000Đ
439.450Đ
15 %

Bộ khóa cửa Toilet Hafele 499.63.971

Giá cũ: 517.000Đ
439.450Đ
15 %

Bộ khóa tay nắm Toilet Hafele 489.10.660

Giá cũ: 770.000Đ
654.500Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 499.62.501

Giá cũ: 1.254.000Đ
1.065.900Đ
15 %

Tay nắm gạt Hafele 499.62.503

Giá cũ: 1.254.000Đ
1.065.900Đ
15 %

Bộ khóa tay nắm Hafele 499.63.801

Giá cũ: 924.000Đ
785.400Đ
15 %

Bộ khóa tay nắm Hafele 499.63.802

Giá cũ: 946.000Đ
804.100Đ
15 %

Bộ khóa tay nắm Hafele 499.62.504

Giá cũ: 770.000Đ
654.500Đ
15 %

Bộ khóa tay nắm Hafele 499.63.803

Giá cũ: 957.000Đ
813.450Đ
15 %

Khoá tay nắm gạt Hafele 489.10.194

Giá cũ: 561.000Đ
476.850Đ
15 %

Khoá tay nắm gạt Hafele 489.10.187

Giá cũ: 539.000Đ
458.150Đ
15 %

Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele 489.10.186

Giá cũ: 561.000Đ
476.850Đ
15 %

Khoá tay nắm gạt Hafele 489.10.171

Giá cũ: 561.000Đ
476.850Đ
15 %

Khóa tay nắm tròn Hafele 911.64.267

Giá cũ: 539.000Đ
458.150Đ
15 %

Khóa tay tròn cửa chính Hafele 911.64.216

Giá cũ: 245.300Đ
208.505Đ
15 %

Khóa cửa trượt Wc Hafele 499.65.108

Giá cũ: 495.000Đ
420.750Đ
15 %

Khóa cửa trượt Hafele 499.65.105

Giá cũ: 495.000Đ
420.750Đ
15 %

Bộ khóa cửa trượt Hafele 499.65.107

Giá cũ: 495.000Đ
420.750Đ
15 %

Chốt gài cửa Hafele 150mm 489.71.324

Giá cũ: 154.000Đ
130.900Đ
15 %

Mắt thần Hafele 489.70.434

Giá cũ: 99.000Đ
84.150Đ
15 %

Bản lề phòng tắm kính Hafele 499.05.806

Giá cũ: 946.000Đ
804.100Đ
15 %

Bản lề Cabin kính Hafele 499.05.805

Giá cũ: 1.012.000Đ
860.200Đ
15 %

Bản lề tường- kính 90 Hafele 499.05.804

Giá cũ: 583.000Đ
495.550Đ
15 %

Tay nắm gạt cho cửa phòng 903.80.004

Giá cũ: 374.000Đ
317.000Đ
15 %

Tay nắm kéo chữ H Hafele 499.68.035

Giá cũ: 759.000Đ
645.150Đ
15 %

Đăng ký đặt hàng

dat hang

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường