Chi tiết
Thông tin sản phẩm

Ray trượt cho các bộ Silent 250/A,250/B – 3000mmSản phẩm cùng loại

Tay nắm kéo hiện đại Hafele 903.08.500

Giá cũ: 2.451.592Đ
2.083.583Đ
15 %

bản lề kính kính 180º Hafele 981.00.513

Giá cũ: 2.013.000Đ
1.711.050Đ
15 %

Tay nắm phòng tắm kính Hafele 903.11.564

Giá cũ: 1.056.000Đ
897.600Đ
15 %

Tay nắm phòng tắm kính Hafele 903.11.562

Giá cũ: 1.012.000Đ
860.200Đ
15 %

Tay nắm phòng tắm kính Hafele 903.11.560

Giá cũ: 1.001.000Đ
850.850Đ
15 %

Kẹp tường kính Hafele 981.77.918

Giá cũ: 271.040Đ
230.384Đ
15 %

Kẹp kính kính 90 Hafele 981.77.916

Giá cũ: 379.973Đ
322.977Đ
15 %

Bản lề kính kính 135 Hafele 981.77.904

Giá cũ: 1.155.000Đ
981.750Đ
15 %

bản lề kính kính 180 Hafele 981.77.902

Giá cũ: 1.100.000Đ
935.000Đ
15 %

Bản lề tường kính 90 Hafele 981.77.900

Giá cũ: 759.000Đ
645.150Đ
15 %

Tay nắm kéo đẩy chữ H 1200mm Hafele 903.01.806

Giá cũ: 2.310.000Đ
1.963.500Đ
15 %

Bản lề sàn Hafele 120kg 932.79.040

Giá cũ: 1.837.000Đ
1.469.600Đ
20 %

Bản lề sàn Hafele 100kg 932.79.030

Giá cũ: 1.837.000Đ
1.469.600Đ
20 %

Kẹp kính-kính 90 độ 981.77.961

Giá cũ: 187.000Đ
158.950Đ
15 %

Kẹp kính-kính 180 độ 981.77.957

Giá cũ: 187.000Đ
158.950Đ
15 %

Kẹp kính kính 180 Hafele 981.77.912

Giá cũ: 359.997Đ
305.997Đ
15 %

KẸP TƯỜNG KÍNH 90 HAFELE 981.77.910

Giá cũ: 282.194Đ
239.865Đ
14 %

Bản lề sàn Hafele 120kg 932.77.020

Giá cũ: 1.958.000Đ
1.566.400Đ
20 %

Bản lề kính-kính 135 độ 981.77.949

Giá cũ: 495.000Đ
495.000Đ

Bản lề kính-kính 180 độ 981.77.947

Giá cũ: 495.000Đ
495.000Đ

Kẹp kính dưới 120kg Hafele 981.50.010

Giá cũ: 330.000Đ
280.500Đ
15 %

Tay nắm kéo đẩy vuông Hafele 499.68.039

Giá cũ: 890.000Đ
756.500Đ
15 %

Tay nắm kéo vuông Hafele 499.68.038

Giá cũ: 660.000Đ
561.000Đ
15 %

Tay nắm Hafele 499.68.036

Giá cũ: 1.030.000Đ
876.000Đ
14 %

Tay nắm kéo đẩy Hafele 499.68.037

Giá cũ: 720.000Đ
612.000Đ
15 %

Bản lề sàn 150kg Hafele 499.30.116

Giá cũ: 2.030.000Đ
1.726.000Đ
14 %

Kẹp kính chữ L Hafele 489.81.041

Giá cũ: 530.000Đ
450.500Đ
15 %

Bản lề sàn 100kg Hafele 499.30.114

Giá cũ: 2.010.000Đ
1.708.500Đ
15 %

Kẹp kính dưới Hafele 489.81.011

Giá cũ: 310.000Đ
264.000Đ
14 %

Khóa sàn Hafele 489.81.031

Giá cũ: 660.000Đ
561.000Đ
15 %

Bộ phụ kiện cửa thủy lực Hafele 489.81.101

Giá cũ: 1.440.000Đ
1.224.000Đ
15 %

Bộ phụ kiện cửa kính Hafele 489.81.100

Giá cũ: 1.790.000Đ
1.521.500Đ
15 %

Kẹp kính-kính 180° Hafele 981.00.512

Giá cũ: 1.520.200Đ
1.292.170Đ
15 %

Kẹp kính-kính 90° Hafele 981.00.552

Giá cũ: 380.600Đ
323.510Đ
15 %

Kẹp kính - kính 180° Hafele 981.00.582

Giá cũ: 380.600Đ
323.510Đ
15 %

Kẹp kính- kính 90° Hafele 981.00.532

Giá cũ: 1.520.200Đ
1.520.200Đ

Tay nắm cửa kính Hafele 981.53.272

Giá cũ: 578.600Đ
578.600Đ

Tay nắm âm cửa kính Hafele 902.00.390

Giá cũ: 393.800Đ
393.800Đ

Tay nắm kéo dạng vuông 903.02.000

Giá cũ: 2.046.000Đ
1.739.100Đ
15 %

Tay nắm kéo dạng vuông 903.02.032

Giá cũ: 1.166.000Đ
991.100Đ
15 %

Tay nắm kéo dạng vuông 903.00.102

Giá cũ: 1.507.000Đ
1.280.950Đ
15 %

Tay nắm kéo dạng vuông 902.20.194

Giá cũ: 198.000Đ
168.300Đ
15 %

Tay nắm kéo đẩy chữ H 2000mm Hafele 903.01.810

Giá cũ: 2.640.000Đ
2.244.000Đ
15 %

Tay nắm kéo CC800mm Hafele 903.08.670

Giá cũ: 2.211.000Đ
1.879.350Đ
15 %

Tay nắm phòng tắm kính Hafele 550mm 903.02.252

Giá cũ: 1.474.000Đ
1.253.000Đ
14 %

Tay nắm phòng tắm kính Hafele 500mm 903.02.251

Giá cũ: 1.397.000Đ
1.187.450Đ
15 %

Tay nắm phòng tắm kính Hafele 903.02.250

Giá cũ: 1.342.000Đ
1.141.000Đ
14 %

Tay nắm kéo đẩy Hafele 903.08.507

Giá cũ: 2.750.000Đ
2.337.500Đ
15 %

Tay nắm kéo đẩy Hafele 903.08.501

Giá cũ: 1.733.574Đ
1.473.691Đ
14 %

Tay nắm kéo hiện đại Hafele 903.08.506

Giá cũ: 4.543.000Đ
3.561.550Đ
21 %

Tay nắm kéo đẩy Hafele 903.08.502

Giá cũ: 2.607.000Đ
2.215.950Đ
15 %

Tay nắm kéo đẩy chữ H 1600mm Hafele 903.01.808

Giá cũ: 2.541.000Đ
2.159.850Đ
15 %

Tay nắm kéo đẩy chữ H 800mm Hafele 903.01.804

Giá cũ: 1.969.000Đ
1.673.650Đ
15 %

Tay nắm cửa kính Hafele 332mm 903.07.890

Giá cũ: 964.700Đ
819.995Đ
15 %

Tay nắm kéo đẩy chữ H 600mm Hafele 903.01.803

Giá cũ: 1.738.000Đ
1.477.300Đ
15 %

Tay nắm kéo đẩy chữ H 400mm Hafele 903.01.801

Giá cũ: 2.772.000Đ
2.356.200Đ
15 %

Kẹp tường- kính có bas Hafele 981.00.542

Giá cũ: 287.000Đ
243.950Đ
15 %

Kẹp kính – kính 135 độ Hafele 981.00.572

Giá cũ: 346.500Đ
294.525Đ
15 %

Kẹp tường- kính Hafele 981.00.562

Giá cũ: 287.000Đ
243.950Đ
15 %

Kẹp kính-kính 90° Hafele 981.00.502

Giá cũ: 927.000Đ
788.000Đ
14 %

Kẹp kính- kính 135° Hafele 981.00.522

Giá cũ: 1.520.000Đ
1.292.000Đ
15 %

Kẹp kính chữ L Hafele 981.00.033

Giá cũ: 1.012.000Đ
860.000Đ
15 %

Kẹp khóa sàn Hafele 489.81.030

Giá cũ: 737.000Đ
626.450Đ
15 %

Kẹp kính trên Hafele 489.81.020

Giá cũ: 330.000Đ
280.500Đ
15 %

Bản lề sàn DCL 41- EN 2 75kg Hafele 932.84.044

Giá cũ: 4.565.000Đ
3.880.000Đ
15 %

Kẹp kính trên120kg Hafele 981.50.020

Giá cũ: 330.000Đ
280.500Đ
15 %

Kẹp L màu inox Hafele 489.81.040

Giá cũ: 583.000Đ
495.550Đ
15 %

Kẹp kính dưới Hafele 489.81.010

Giá cũ: 341.000Đ
289.850Đ
15 %

Bản lề sàn DCL 41- EN 3 105kg Hafele 932.84.045

Giá cũ: 4.598.000Đ
3.908.000Đ
15 %

Kẹp khóa sàn 120kg Hafele 981.00.660

Giá cũ: 693.000Đ
589.050Đ
15 %

Kẹp khóa sàn 120kg Hafele 981.50.030

Giá cũ: 671.000Đ
570.350Đ
15 %

Kẹp kính L 120kg Hafele 981.00.663

Giá cũ: 693.000Đ
589.050Đ
15 %

Kẹp kính L 120kg Hafele 981.50.040

Giá cũ: 671.000Đ
570.350Đ
15 %

Kẹp kính trên khung 120kg Hafele 981.00.651

Giá cũ: 341.000Đ
289.850Đ
15 %

Kẹp kính trên khung 120kg Hafele 981.00.650

Giá cũ: 297.000Đ
252.450Đ
15 %

Kẹp kính dưới 120kg Hafele 981.00.654

Giá cũ: 341.000Đ
289.850Đ
15 %

Bản lề sàn 150kg Hafele 932.84.046

Giá cũ: 4.708.000Đ
4.002.000Đ
14 %

Trục xoay trên khung bao Hafele 981.00.080

Giá cũ: 132.000Đ
112.200Đ
15 %

Kẹp kính chữ L Hafele 981.00.031

Giá cũ: 1.078.000Đ
916.000Đ
15 %

Bản lề sàn Hafele 100kg 499.30.117

Giá cũ: 1.441.000Đ
1.224.850Đ
15 %

Nắp bản lề sàn 300kg Hafele 932.10.140

Giá cũ: 1.089.000Đ
925.650Đ
15 %

Bản lề sàn Hafele 150kg 932.84.026

Giá cũ: 3.201.000Đ
2.721.000Đ
14 %

Bản lề trục xoay Hafele 981.00.092

Giá cũ: 1.331.000Đ
1.131.350Đ
15 %

Bas kẹp dưới Hafele 932.84.900

Giá cũ: 110.000Đ
93.500Đ
15 %

Bas kẹp trên Hafele 932.84.901

Giá cũ: 396.000Đ
336.600Đ
15 %

Bản lề sàn Hafele 250kg 932.84.040

Giá cũ: 9.317.000Đ
7.919.450Đ
15 %

Bản lề sàn Hafele 100kg 932.77.010

Giá cũ: 1.958.000Đ
1.664.300Đ
15 %

Bản lề sàn Hafele 80kg 932.77.000

Giá cũ: 1.958.000Đ
1.664.300Đ
15 %

Nắp đậy bản lề sàn Hafele 932.10.130

Giá cũ: 858.000Đ
729.300Đ
15 %

Kẹp kính dưới Hafele 981.00.003

Giá cũ: 649.000Đ
552.000Đ
14 %

Kẹp kính trên Hafele 981.00.013

Giá cũ: 649.000Đ
552.000Đ
14 %

Bản lề sàn Hafele 75kg 932.84.025

Giá cũ: 3.036.000Đ
2.581.000Đ
14 %

Kẹp kính trên Hafele 981.00.010

Giá cũ: 616.000Đ
524.000Đ
14 %

Kẹp kính dưới Hafele 981.00.000

Giá cũ: 473.000Đ
402.000Đ
15 %

Kẹp kính trên Hafele 981.00.011

Giá cũ: 451.000Đ
383.000Đ
15 %

Kẹp kính dưới Hafele 981.00.001

Giá cũ: 451.000Đ
383.000Đ
15 %

Kẹp kính chữ L Hafele 981.00.030

Giá cũ: 825.000Đ
701.000Đ
15 %

Bản lề sàn Hafele 105kg 932.84.020

Giá cũ: 3.058.000Đ
2.599.000Đ
15 %

Chặn bánh xe Hafele 940.42.041

Giá cũ: 44.000Đ
37.400Đ
15 %

Bản lề kính kính 90 Hafele 981.77.906

Giá cũ: 1.155.000Đ
981.750Đ
15 %

Đăng ký đặt hàng

dat hang

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường