Chi tiết
Thông tin sản phẩm

 Máy sấy bát triệt trùng âm tủ

 Khử trùng nước bằng UV + OZONE

 Chu kỳ khử trùng:30-60-90-120 phút 

 Tia cực tím: Sấy khô 

 Điều khiển cảm ứng 

 Tự động sấy khô 

 Chức năng khóa an toàn 

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

  Chất liệu: Inox

 Dung tích:100L

 Điện áp: 220-240V/50-60Hz 

 Công suất: 310W

 Nhiệt độ sấy khô:85°C

 Kích thước: 595x595x500mm

 Kích thước âm tủ: 590x580x480(cao, rộng, sâu)

nóng, lạnh 
• Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134(30g) Máy lọc nước
• Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp 
• Bộ phận cấp nhiệt bằng băng gia nhiệt 
• Điều khiển nhiệt độ bằng Sản phẩm cùng loại

Máy hút mùi Canzy CZ-M6670

Giá cũ: 6.980.000Đ
6.980.000Đ

Bếp Từ Canzy CZ KR778

Giá cũ: 17.980.000Đ
17.980.000Đ

Bếp từ cao cấp Canzy CZ MIX834

Giá cũ: 18.980.000Đ
18.980.000Đ

ếp từ CANZY CZ ML756T

Giá cũ: 13.980.000Đ
10.485.000Đ
25 %

Bếp từ CANZY CZ ML759

Giá cũ: 16.980.000Đ
12.735.000Đ
25 %

Bếp từ CANZY CZ ML758I

Giá cũ: 16.980.000Đ
12.735.000Đ
25 %

Bếp điện từ 3 lò CANZY CZ 67GHP

Giá cũ: 17.980.000Đ
13.485.000Đ
25 %

Bếp từ cao cấp Canzy CZ 67HP

Giá cũ: 16.980.000Đ
12.735.000Đ
25 %

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 67GP

Giá cũ: 17.980.000Đ
13.485.000Đ
25 %

Bếp từ cao cấp Canzy CZ 67GH

Giá cũ: 17.980.000Đ
13.485.000Đ
25 %

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 900GEB

Giá cũ: 10.980.000Đ
8.235.000Đ
25 %

Bếp từ Canzy CZ 900GB

Giá cũ: 10.980.000Đ
8.235.000Đ
25 %

Bếp điện từ Canzy CZ 79DT

Giá cũ: 14.980.000Đ
11.235.000Đ
25 %

Bếp từ Canzy CZ 79D

Giá cũ: 14.980.000Đ
11.235.000Đ
25 %

Bếp điện từ Canzy CZ TL869DH

Giá cũ: 12.980.000Đ
9.735.000Đ
25 %

Bếp từ Canzy CZ TL869D

Giá cũ: 12.980.000Đ
9.735.000Đ
25 %

Bếp điện từ Canzy CZ TL867DT

Giá cũ: 14.980.000Đ
11.235.000Đ
25 %

Bếp điện từ đôi Canzy CZ-900GB

Giá cũ: 10.980.000Đ
10.980.000Đ

Bếp điện từ Canzy CZ-79DT

Giá cũ: 14.980.000Đ
14.980.000Đ

Bếp điện từ Canzy CZ-79D

Giá cũ: 14.980.000Đ
14.980.000Đ

Bếp điện từ Canzy CZ-TL869DH

Giá cũ: 12.980.000Đ
12.980.000Đ

Bếp từ Canzy CZ-TL869D

Giá cũ: 12.980.000Đ
12.980.000Đ

Bếp từ CANZY CZ TL867T

Giá cũ: 14.980.000Đ
14.980.000Đ

Bếp Từ Canzy CZ TL868I

Giá cũ: 16.980.000Đ
16.980.000Đ

Bếp từ Canzy CZ-KR888

Giá cũ: 18.980.000Đ
18.980.000Đ

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ MIX833

Giá cũ: 19.980.000Đ
19.980.000Đ

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ MIX823

Giá cũ: 16.980.000Đ
16.980.000Đ

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ MIX823G

Giá cũ: 16.980.000Đ
16.980.000Đ

Bếp điện từ CANZY CZ MIX823S

Giá cũ: 16.980.000Đ
16.980.000Đ

Bếp từ cao cấp Canzy CZ 822SL

Giá cũ: 17.980.000Đ
17.980.000Đ

Bếp Điện Từ Canzy CZ BMIX65I

Giá cũ: 24.980.000Đ
24.980.000Đ

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ BMIX740T

Giá cũ: 25.980.000Đ
25.980.000Đ

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 999DH

Giá cũ: 25.980.000Đ
25.980.000Đ

Bếp điện từ Canzy CZ 999DHI

Giá cũ: 26.980.000Đ
26.980.000Đ

Bếp điện từ cao cấp Canzy CZ 702MIX

Giá cũ: 18.980.000Đ
18.980.000Đ

Bếp từ Canzy CZ 907G

Giá cũ: 17.980.000Đ
17.980.000Đ

Bếp từ Canzy CZ 9898DP

Giá cũ: 19.980.000Đ
19.980.000Đ

Bếp từ Canzy CZ 9928GM

Giá cũ: 24.980.000Đ
24.980.000Đ

Bếp từ Canzy CZ 9928P

Giá cũ: 22.980.000Đ
22.980.000Đ

Bếp Từ Canzy CZ 989D

Giá cũ: 22.980.000Đ
22.980.000Đ

Bếp gas âm Canzy CZ 226T

Giá cũ: 4.680.000Đ
3.510.000Đ
25 %

Bếp gas âm Canzy CZ 488B

Giá cũ: 4.480.000Đ
3.360.000Đ
25 %

Bếp gas âm Hồng Ngoại Canzy CZ 68H

Giá cũ: 4.350.000Đ
3.262.500Đ
25 %

Máy hút mùi Canzy CZ 2060I

Giá cũ: 3.580.000Đ
2.685.000Đ
25 %

Máy hút mùi Canzy CZ 2070B

Giá cũ: 3.690.000Đ
2.767.500Đ
25 %

Máy hút mùi Canzy CZ 2060B

Giá cũ: 3.590.000Đ
2.692.500Đ
25 %

Máy hút mùi Canzy CZ 70WR

Giá cũ: 3.880.000Đ
2.910.000Đ
25 %

Máy hút mùi Canzy CZ 70WY

Giá cũ: 3.880.000Đ
2.910.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ 68DT

Giá cũ: 9.980.000Đ
7.485.000Đ
25 %

Hút Mùi Canzy CZ 3870Q

Giá cũ: 5.680.000Đ
4.260.000Đ
25 %

Hút Mùi Canzy CZ 3770Q

Giá cũ: 5.680.000Đ
4.260.000Đ
25 %

Hút Mùi Canzy CZ 3970Q

Giá cũ: 6.080.000Đ
4.560.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ DELUXE 90A

Giá cũ: 6.980.000Đ
5.235.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ DELUXE 70A

Giá cũ: 6.780.000Đ
5.085.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ 1890

Giá cũ: 7.880.000Đ
5.910.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ 1870

Giá cũ: 7.580.000Đ
5.685.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ A39

Giá cũ: 7.880.000Đ
5.910.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ A37

Giá cũ: 7.680.000Đ
5.760.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ 0490

Giá cũ: 7.880.000Đ
5.910.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ 0490

Giá cũ: 7.880.000Đ
5.910.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ 0470

Giá cũ: 7.680.000Đ
5.760.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ 609

Giá cũ: 8.980.000Đ
6.735.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ 607

Giá cũ: 8.780.000Đ
6.585.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ 868 90

Giá cũ: 10.980.000Đ
8.235.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ MR90

Giá cũ: 12.980.000Đ
9.735.000Đ
25 %

Mùi Canzy CZ M6890

Giá cũ: 7.980.000Đ
5.985.000Đ
25 %

Mùi Canzy CZ M6870

Giá cũ: 6.980.000Đ
5.235.000Đ
25 %

Hút Mùi Canzy CZ M6990

Giá cũ: 8.980.000Đ
6.735.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ M6970

Giá cũ: 7.980.000Đ
5.985.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ K77

Giá cũ: 11.980.000Đ
8.985.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ B09

Giá cũ: 12.980.000Đ
9.735.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ B07

Giá cũ: 12.580.000Đ
9.435.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ 089D

Giá cũ: 9.880.000Đ
7.410.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ 087D

Giá cũ: 9.680.000Đ
7.260.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ 90EA Luxury

Giá cũ: 17.980.000Đ
13.485.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ 70EA Luxury

Giá cũ: 16.980.000Đ
12.735.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Kính Vát Cong Canzy CZ 2890GH

Giá cũ: 17.980.000Đ
13.485.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Độc Lập Canzy CZ 2870GH

Giá cũ: 16.980.000Đ
12.735.000Đ
25 %

Máy Hút Mùi Canzy CZ 600GM

Giá cũ: 4.980.000Đ
4.980.000Đ

Hút Mùi Canzy CZ M6770

Giá cũ: 8.980.000Đ
8.980.000Đ

Máy hút mùi Canzy CZ-K77

Giá cũ: 11.980.000Đ
11.980.000Đ

Máy hút khói khử mùi Canzy CZ T09

Giá cũ: 14.390.000Đ
14.390.000Đ

Máy hút mùi lắp tường Canzy CZ B53C

Giá cũ: 13.980.000Đ
13.980.000Đ

Bếp gas âm Canzy CZ-688

Giá cũ: 7.680.000Đ
7.680.000Đ

Bếp ga âm Canzy CZ-863

Giá cũ: 5.880.000Đ
5.880.000Đ

Bếp gas âm Canzy CZ-308

Giá cũ: 7.880.000Đ
7.880.000Đ

Bếp gas âm Canzy CZ-368

Giá cũ: 8.680.000Đ
8.680.000Đ

Máy Hút Mùi Canzy CZ 700GI

Giá cũ: 5.680.000Đ
4.260.000Đ
25 %

Máy sấy chén Canzy CZ 100G

Giá cũ: 9.880.000Đ
7.410.000Đ
25 %

Máy sấy chén Canzy CZ-100G

Giá cũ: 9.880.000Đ
9.880.000Đ

Máy sấy chén Canzy CZ-1006

Giá cũ: 9.980.000Đ
9.980.000Đ

Máy rửa chén Canzy CZ-QP368R

Giá cũ: 13.590.000Đ
13.590.000Đ

Máy rửa chén Canzy CZ-P802G

Giá cũ: 16.980.000Đ
16.980.000Đ

Máy rửa chén Canzy CZ-P1036R

Giá cũ: 20.890.000Đ
20.890.000Đ

Máy rửa chén Canzy CZ-P1435Q

Giá cũ: 24.590.000Đ
24.590.000Đ

Máy hút mùi Canzy CZ SB08

Giá cũ: 21.980.000Đ
21.980.000Đ

Máy Hút Mùi Canzy CZ 600GH

Giá cũ: 5.280.000Đ
3.960.000Đ
25 %

Máy rửa chén Canzy CZ P1036R

Giá cũ: 20.890.000Đ
15.667.500Đ
25 %

Máy rửa chén Canzy CZ P1435Q

Giá cũ: 24.590.000Đ
18.442.500Đ
25 %

Máy rửa chén Canzy CZ QP368R

Giá cũ: 13.590.000Đ
10.192.500Đ
25 %

Máy rửa chén Canzy CZ P802G

Giá cũ: 16.980.000Đ
12.735.000Đ
25 %

Lò vi sóng CZ 34GS

Giá cũ: 11.980.000Đ
8.985.000Đ
25 %

Lò vi sóng CZ 25SS

Giá cũ: 10.980.000Đ
8.235.000Đ
25 %

Lò Nướng Cao Cấp Canzy Model: CZ 601M

Giá cũ: 9.980.000Đ
7.485.000Đ
25 %

Bộ nồi cao cấp Canzy Potenza CZ 788

Giá cũ: 4.680.000Đ
4.680.000Đ

Lò Nướng Cao Cấp Canzy Model: CZ 608TP

Giá cũ: 13.280.000Đ
13.280.000Đ

Lò nướng Canzy CZ-807TP

Giá cũ: 15.980.000Đ
15.980.000Đ

Lò nướng Canzy CZ- 805DP

Giá cũ: 15.980.000Đ
15.980.000Đ

Lò nướng Canzy CZ-106F

Giá cũ: 18.980.000Đ
18.980.000Đ

Lò nướng CANZY CZ-11EBN

Giá cũ: 19.980.000Đ
19.980.000Đ

Lò nướng Canzy CZ 805DP

Giá cũ: 15.980.000Đ
11.985.000Đ
25 %

Lò nướng Canzy CZ 11EBN

Giá cũ: 19.980.000Đ
14.985.000Đ
25 %

Bộ nồi canzy Diamond CZ-789

Giá cũ: 6.980.000Đ
6.980.000Đ

Bếp gas âm cao cấp CANZY CZ 788

Giá cũ: 7.980.000Đ
5.985.000Đ
25 %

Bếp gas âm cao cấp CANZY CZ 688

Giá cũ: 7.680.000Đ
5.760.000Đ
25 %

Bếp Gas Âm Cao Cấp CANZY CZ 308

Giá cũ: 7.880.000Đ
5.910.000Đ
25 %

Bếp Gas Âm Cao cấp Canzy Model: CZ 368

Giá cũ: 8.680.000Đ
6.510.000Đ
25 %

Bếp hồng ngoại đơn âm CANZY CZ 1088IH

Giá cũ: 2.980.000Đ
2.235.000Đ
25 %

Bếp từ đơn âm CANZY CZ 1088I

Giá cũ: 2.980.000Đ
2.235.000Đ
25 %

Bếp điện đơn cao cấp CANZY CZ 817

Giá cũ: 3.000.000Đ
2.250.000Đ
25 %

Bếp từ đơn CANZY CZ 1077

Giá cũ: 2.250.000Đ
1.687.500Đ
25 %

Bếp từ CANZY CZ 38I

Giá cũ: 9.980.000Đ
7.485.000Đ
25 %

Bếp điện từ CANZY CZ 200GS

Giá cũ: 8.980.000Đ
6.735.000Đ
25 %

Bếp điên từ CANZY CZ 930H

Giá cũ: 9.680.000Đ
7.260.000Đ
25 %

Bếp từ CANZY CZ 930I

Giá cũ: 9.890.000Đ
7.417.500Đ
25 %

Bếp từ cao cấp CANZY CZ MIX82H

Giá cũ: 11.980.000Đ
8.985.000Đ
25 %

Bếp từ cao cấp CANZY CZ MIX82T

Giá cũ: 11.980.000Đ
8.985.000Đ
25 %

Bếp điện từ CANZY CZ ML757IH

Giá cũ: 12.980.000Đ
9.735.000Đ
25 %

Bếp từ CANZY CZ ML757I

Giá cũ: 12.980.000Đ
9.735.000Đ
25 %

Bếp điện từ CANZY CZ ML756DT

Giá cũ: 13.980.000Đ
10.485.000Đ
25 %

Bếp từ CANZY CZ ML779GI

Giá cũ: 11.235.000Đ
14.980.000Đ

Bếp từ CANZY CZ ML779G

Giá cũ: 14.980.000Đ
11.235.000Đ
25 %

Bếp từ CANZY CZ 87I

Giá cũ: 14.980.000Đ
11.235.000Đ
25 %

Bộ nồi Canzy Rango CZ 787

Giá cũ: 5.980.000Đ
5.980.000Đ

Bếp từ CANZY CZ 200SS

Giá cũ: 8.980.000Đ
6.735.000Đ
25 %

Đăng ký đặt hàng

dat hang

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường