Chi tiết
Thông tin sản phẩm

 

có cơ chế đóng giảm chấn

lắp vào cửa và tủ: cơ cấu lắp nhấn

chiều dày cửa phù hợp : 14-26mm với lò xo đóng tự độngSản phẩm cùng loại

Bản lề Hafele METALLA SM 95° 311.04.442

Giá cũ: 20.000Đ
17.000Đ
15 %

Bản lề Hafele METALLA SM 95° 311.04.441

Giá cũ: 20.000Đ
17.000Đ
15 %

Bản lề Hafele METALLA SM 95° 311.04.440

Giá cũ: 20.000Đ
17.000Đ
15 %

Bản lề Neo 155º 334.00.005

Giá cũ: 167.200Đ
142.120Đ
15 %

Đế bản lề mini Hafele 311.01.076

Giá cũ: 2.260Đ
1.921Đ
15 %

Bản lề lọt lòng Hafele 311.01.072

Giá cũ: 9.020Đ
7.667Đ
15 %

Bản lề trùm nửa Hafele 311.01.078

Giá cũ: 9.900Đ
8.415Đ
15 %

Bản lề âm dương 102x75x2.5mm 926.20.355

Giá cũ: 77.000Đ
65.450Đ
15 %

Bản lề âm dương 102x75x2.5mm 926.20.354

Giá cũ: 55.000Đ
46.750Đ
15 %

Bản lề lá 127x76x3mm Hafele 926.20.353

Giá cũ: 110.000Đ
93.500Đ
15 %

Bản lề lá 127x76x3mm Hafele 926.20.352

Giá cũ: 88.000Đ
74.800Đ
15 %

Bản lề lá 127x89x2.5mm Hafele 926.20.348

Giá cũ: 99.000Đ
84.150Đ
15 %

Bản lề lá 127x76x2.5mm Hafele 926.20.347

Giá cũ: 88.000Đ
74.800Đ
15 %

Bản lề lá BAUMA 926.20.346

Giá cũ: 77.000Đ
65.450Đ
15 %

Bản lề lá 127x89x2mm Hafele 926.20.345

Giá cũ: 88.000Đ
74.800Đ
15 %

Bản lề lá BAUMA 926.20.344

Giá cũ: 77.000Đ
65.450Đ
15 %

Bản lề lá BAUMA 926.20.343

Giá cũ: 66.000Đ
66.000Đ

Bản lề lá Hafele 489.04.005

Giá cũ: 176.000Đ
149.600Đ
15 %

Bản lề lá inox 201 Hafele 489.05.016

Giá cũ: 137.500Đ
116.875Đ
15 %

Bản lề lá Hafele 489.05.015

Giá cũ: 264.000Đ
224.400Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.41.288

Giá cũ: 287.144Đ
244.072Đ
15 %

Bản lề đóng mở 3 chiều Hafele 927.97.060

Giá cũ: 451.000Đ
383.350Đ
15 %

Bản lề đóng mở 2 chiều Hafele 927.97.020

Giá cũ: 297.000Đ
252.450Đ
15 %

Bản lề âm Hafele 341.07.972

Giá cũ: 561.000Đ
476.850Đ
15 %

Bản lề âm Hafele 927.32.016

Giá cũ: 1.122.000Đ
953.700Đ
15 %

Bản lề lá 4 vòng bi Hafele 926.20.053

Giá cũ: 218.955Đ
186.112Đ
14 %

Bản lề lá 4 vòng bi Hafele 926.25.208

Giá cũ: 306.108Đ
260.192Đ
14 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.35.603

Giá cũ: 341.000Đ
289.850Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.20.804

Giá cũ: 127.204Đ
108.123Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.35.703

Giá cũ: 220.000Đ
187.000Đ
15 %

Bản lề đóng mở 2 chiều Hafele 927.97.030

Giá cũ: 501.402Đ
426.192Đ
14 %

Bản lề âm Hafele 927.32.006

Giá cũ: 1.122.000Đ
953.700Đ
15 %

Bản lề Hafele – loại thẳng 334.00.011

Giá cũ: 34.100Đ
27.280Đ
20 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.60.900

Giá cũ: 110.000Đ
93.500Đ
15 %

Bản lề âm 3 chiều Hafele 342.79.300

Giá cũ: 2.024.000Đ
1.720.400Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 921.17.142

Giá cũ: 90.200Đ
76.670Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.20.881

Giá cũ: 244.310Đ
207.664Đ
14 %

Bản lề cửa đi 2 vòng bi Hafele 926.25.104

Giá cũ: 160.743Đ
136.632Đ
14 %

Bản lề 4 vòng bi Hafele 926.25.505

Giá cũ: 171.809Đ
146.038Đ
14 %

Bản lề lá 2bb Hafele 489.05.024

Giá cũ: 462.000Đ
392.700Đ
15 %

Bản lề lá 2bb Hafele 489.05.023

Giá cũ: 297.000Đ
252.450Đ
15 %

Bản lề lá 2bb Hafele 489.05.022

Giá cũ: 330.000Đ
280.500Đ
15 %

Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 489.05.021

Giá cũ: 220.000Đ
187.000Đ
15 %

Bản lề lá 2bb Hafele 489.05.028

Giá cũ: 418.000Đ
355.300Đ
15 %

Bản lề lá 2bb Hafele 489.05.027

Giá cũ: 275.000Đ
233.750Đ
15 %

Bản lề lá 2bb Hafele 489.05.026

Giá cũ: 462.000Đ
392.700Đ
15 %

Bản lề lá 2bb Hafele 489.05.025

Giá cũ: 297.000Đ
252.450Đ
15 %

Bản lề 155° Blum 342.44.502

Giá cũ: 209.000Đ
177.650Đ
15 %

Đế bản lề Clip-top Blum 342.22.065

Giá cũ: 20.900Đ
17.765Đ
15 %

Đế bản lề Hafele 315.98.570

Giá cũ: 4.510Đ
3.834Đ
14 %

Bản lề không bật Hafele 315.06.350

Giá cũ: 63.800Đ
54.230Đ
15 %

Bản lề lọt lòng Hafele 342.42.502

Giá cũ: 69.300Đ
58.905Đ
15 %

Bản lề trùm nửa Hafele 342.42.501

Giá cũ: 69.300Đ
58.905Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Hafele 342.42.500

Giá cũ: 57.200Đ
48.620Đ
15 %

Bản lề lọt lòng Hafele 342.80.504

Giá cũ: 46.200Đ
39.270Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Blum 342.44.500

Giá cũ: 181.500Đ
154.275Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Hafele 342.82.500

Giá cũ: 123.200Đ
104.720Đ
15 %

Bản lề lọt lòng Blum 342.84.500

Giá cũ: 85.800Đ
72.930Đ
15 %

Bản lề nối góc 60° Hafele 342.87.600

Giá cũ: 157.300Đ
133.705Đ
15 %

Đế bản lề Hafele 342.22.060

Giá cũ: 29.700Đ
25.245Đ
15 %

Đế bản lề cho góc mù Hafele 342.20.830

Giá cũ: 24.200Đ
20.570Đ
15 %

Đế bản lề Hafele 311.98.700

Giá cũ: 3.630Đ
3.085Đ
15 %

Đế bản lề Hafele 342.21.910

Giá cũ: 5.940Đ
5.049Đ
15 %

Bản lề trùm nửa Blum 342.15.515

Giá cũ: 32.450Đ
27.582Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Blum 342.15.506

Giá cũ: 26.950Đ
22.907Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Blum 342.28.501

Giá cũ: 117.700Đ
100.045Đ
15 %

Bản lề lọt lòng Blum 342.53.602

Giá cũ: 24.200Đ
20.570Đ
15 %

Bản lề trùm nửa Blum 342.52.616

Giá cũ: 24.200Đ
20.570Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Blum 342.52.607

Giá cũ: 20.900Đ
17.765Đ
15 %

Bản lề trùm nửa Blum 342.53.601

Giá cũ: 29.700Đ
25.245Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Blum 342.53.600

Giá cũ: 29.700Đ
25.245Đ
15 %

Đế bản lề Hafele 342.41.510

Giá cũ: 7.590Đ
6.451Đ
15 %

Bản lề lọt lòng 110° Hafele 311.64.503

Giá cũ: 14.300Đ
12.155Đ
15 %

Bản lề trùm nửa 110° Hafele 311.64.502

Giá cũ: 13.200Đ
11.220Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài 110° Hafele 311.64.501

Giá cũ: 14.300Đ
12.155Đ
15 %

Đế bản lề Hafele 311.70.610

Giá cũ: 6.820Đ
5.797Đ
15 %

Bản lề lọt lòng 95° Hafele 311.81.503

Giá cũ: 26.700Đ
22.695Đ
15 %

Bản lề trùm nửa 95° Hafele 311.81.502

Giá cũ: 24.200Đ
20.570Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài 95° Hafele 311.81.500

Giá cũ: 24.200Đ
20.570Đ
15 %

Bản lề lọt lòng Hafele 165° 311.93.503

Giá cũ: 46.200Đ
39.270Đ
15 %

Bản lề trùm nửa Hafele 165° 311.93.502

Giá cũ: 46.200Đ
39.270Đ
15 %

Bản lề trùm ngoài Hafele 165° 311.93.500

Giá cũ: 37.400Đ
31.790Đ
15 %

Đăng ký đặt hàng

dat hang

Video - clips

Gọi điện SMS Chỉ Đường